Darbo skatinimas1

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 59 KB
6 puslapiai

Turinys :

Įvadas----------------------------------------------------------2
Teorija X-------------------------------------------------------2
Teorija Y ------------------------------------------------------2
Darbo motyvacija--------------------------------------------3
Darbo užmokesčio svarba skatinant darbuotojus -------8
Skatinimo praktika Lietuvoje-------------------------------9
Vadybos metodai---------------------------------------------9
Literatūros sąrašas-------------------------------------------12
Darbo skatinimas .
Įvadas .

Suplanavus veiklą , suorganizavus visą plano įgyvendinimo sistemą , vadovui tenka išspręsti vieną sudetingiausių vadybos uždavinių – skatinti darbuotojus našiai ir gerai dirbti . Šiuolaikinio darbo skatinimo pagrindus padėjo amerikiečių psichologas D. Makgregoras . Jis 1957 metais išspausdino straipsnį “ Žmogiškoji įmonės pusė” , 0 1960 metais to paties pavadinimo knygą .

Teorija X .

Tuo metu viešpatavo ( pas mus ji kartais pasitaiko ir dabar) požiūrį į vadovubės ir darbuotojų santykius jis pavadino teorija X . pagrindinius teiginius suformulavo taip : iš prigimties žmogus yra tingus – dirba kuo mažiau ; jam trųksta atsakomybės , jis mėgsta būti vedamas ; jis yra abejingas organizacjos reikmėms . Todėl vadovauti – reiškia įtikinėti , mokėti atlyginimą , bausti , tikrinti ir taisyti bei nukreipti veiksmus tam tikra linkme . Be šito žmonės būtų pasyvus ,net nusistatę prieš organizacijos reikmes .

Teorija Y .

Makgregoro buvo sukurta nauja teorija , kuri rėmėsi teisingesniu žmogaus esmės ir skatinimo supratimu . Šita teorija buvo pavadinta teorija Y . Jos pagrindiniai teiginiai skamba taip : žmonės nėra pasyvūs arba priešiški organizacojos reikmėms , tokie jie pasidaro dėl savo patirties organizacijoje ; skatinimas , potencialas augti , pajegumas prisiimti atsakomybę , priimti organizacijos tikslus savaime būdinga žmonėms ; vadovybė tų bruožū nesukūria žmonėse , ji privalo padėti žmonėms atpažinti šiuos savo bruožus , išsiygdyti juos . Svarbiausia vadovybės užduotis ir yra sudaryti organizacines sąligas ir veiklos metodus taip , kad žmonės galėtų geriausiai pasiekti savo pačių tikslus , nukreipdami pastangas organizacijos uždavinių linkme . Šią teoriją galima pavadinti pakleivio teorija , nes ji teigia , kad vadovas turi sudaryti tokias sąlygas , kad pavaldinys , organizacijoje siekdamas savo tikslų , kartu
( pakeliu ) padarytų tai , ko reikai organizacijai .

Liginant šias teorijas iš karto galima pastebėt , kad teorija Y yra akivaizdžiai pranašesnė už teorija X . Dirbant pagal teorija X...