Darbo sąlygų pakeitimas

Teisės konspektai
Konspektas
 5
Microsoft Word 32 KB
1 puslapisVienas iš pagrindinių teisės principų – besąlygiškas sutarčių laikymasis. Tai pabrėžiama ir DSĮ 21 straipsnyje, kuriame sakoma, kad darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartyje, kaip ir draudimas darbuotojui be darbdavio sutikimo pavesti atlikti darbą kitam asmeniui (DSĮ 20 str.)
Kadangi darbo ir gamybos procesas nėra statiškas, nuolatos tobulėja technologija, todėl laikytis kategoriško principo ir drausti darbdaviui daryti reikiamus pertvarktmus gamybos ir darbo sąlygų sferoje reikštų technikos pažangos stabdymą.
DSĮ 22 straipsnyje numatyta, kad darbdavys turi teisę pakeisti darbuotojo darbo sąlygas (pakeisti darbo vietą toje pačioje darbo įmonėje, įstaigoje ir toje pačioje vietovėje, pavesti dirbti su kitu mechanizmu, agregatu), taip pat pakeisti kitas sąlygas (lengvatas, darbo režimą, pareigų pavadinimą ir kt.) tik tada, kai keičiama gamyba, jos technologija arba pertvarkomas darbo organizavimas ir dėl to darbdavys turi keisti tam tikrų darbuotojų darbo sąlygas.
Taigi darbdavys gali pakeisti darbuotojo darbo sąlygas ne bet kada, o tik esant šioms priežastims, kai:
1) keičiama gamyba, jos technologija;
2) pertvarkomas darbo organizavimas.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisėjų senato 1996 m. birželio 21 d. Nutarime išaiškinama, kad gamybos, jos technologijos keitimas – tai naujos rūšies, kokybės produkcijos gaminimas. Darbo...