Darbo rinka gyventojų pajamos ir užimtumas

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 79 KB
9 puslapiai

Darbo pajamos referatas. Netobula konkurencija darbo rinkoje.. Darbo pajamos referatas. Netobula konkurencija darbo rinkoje..

TURINYS

Įvadas
1. Darbo rinką charakterizuojantys rodikliai
1. 1. Tobula konkurencija darbo rinkoje
1. 2. Netobula konkurencija darbo rinkoje
1. 3. Pagrindiniai darbo rinkos rodikliai Lietuvoje
2. Gyventojų užimtumas, nedarbas
2. 1. Užimtumo didinimo priemonės Lietuvoje
3. Gyventojų pajamos
3. 1. Darbo užmokestis ir darbo rinka
4. Darbo rinkos politikos principai
4.1. Aktyvios bei pasyvios darbo rinkos politikos priemonės Lietuvoje
Išvados
Literatūros sąrašas

ĮVADAS

Darbo rinka, skirtingai nuo kitų rinkos segmentų (dalių), pasižymi specifinėmis savybėmis, kurias grindžia socialinių, ekonominių bei kultūrinių rinkos veiksnių sąveika. Pajamos, užtikrinančios gamybos bei jos infrastruktūros veiksnių atnaujinimą, yra viena iš darbo rinkos problemų, siekiant darbo rinkos pusiausvyros. Priklausomai nuo gamybos ir jos veiksnių diferencijavimo principo susiklosto atitinkama pajamų struktūra, kurią iš vienos pusės riboja rinkos dėsniai, o iš kitos – valstybinis reguliavimas. Atsižvelgiant į darbo rinkos struktūrinių elementų svarbą, svarbiausia, be abejo yra darbo jėga, o pajamų struktūroje – darbo užmokestis.
Darbo jėga tai fiziniai ir protiniai žmonių sugebėjimai, kuriuos galima panaudoti ekonominėje ar kitoje visuomeniškai naudingoje veikloje. Darbo jėgos pagrindą sudaro žmogaus darbingumas, t.y. sveikatos būklė, žinios, įgūdžiai, kurie įgalina atlikti tam tikro sudėtingumo ir apimties darbą. Sąvoka darbo jėga vartojama dvejopa prasme: kaip visuminis žmonių gebėjimas dirbti; kaip statistinis rodiklis, apibūdinantis ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių. Taigi darbo jėga yra visi užimti gyventojai ir bedarbiai.
Vienas iš svarbiausių klausimų nagrinėjant darbo rinką ir tiesiogiai susijęs su darbo jėga, yra užimtumo klausimas. Problemos susidariusios dėl įsidarbinimo, negali būti išspręstos, atsižvelgiant tik į vieną kurį nors rinkos veiksnį. Rinkos ūkio keliamų problemų atsvara yra valstybinės programos – aktyvios arba pasyvios darbo pilitikos principų taikymas, kuris vis tik negali užtikrinti visiško užimtumo.
Gyventojų pajamas rinkos sąlygomis sudaro sudaro atlyginimas už darbą, nuosavybės pajamos, pajamos iš biudžeto skirtos socialinei sferai, ir kiti pajamų šaltiniai (honorarai, išlošimai, laimėjimai loterijoje ir pan.). Tačiau pagrindinis pajamų šaltinis vis tik yra darbo užmokestis.
Šiame rašto darbe pateiksiu pagrindinius darbo rinką charakterizuojančius rodiklius, išanalizuosiu juos Lietuvos pavyzdžiu.
Taip pat pabandysiu įvertinti pačių bendriausių rinkos segmentų - užimtumo ir nedarbo problemas, bei valstybės...