Darbo laiko panaudojimas įmonėje

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 75 KB
8 puslapiai

Darbuotoju isnaudojimas referatas4. Darbuotoju isnaudojimas referatas4.

TURINYS

ĮVADAS ………………………………………………………………………………….….1

1. DARBO IR POILSIO LAIKAS UAB “MANILA” ………………………………2
1.1. Administracijos darbuotojų darbo ir poilsio laikas………………………………2
1.2. Pagrindinių darbininkų darbo ir poilsio laikas ……………………………….…3
2. ATOSTOGŲ ORGANIZAVIMAS ……………………………………………….… 5
3. DARBO LAIKO FONDO PLANAVIMAS ………………………………………….6
4. DARBO LAIKO SĄNAUDŲ KLASIFIKAVIMAS …………………………….……8
5. ŽMOGAUS DARBINGUMAS …………………………………………………….….8

IŠVADOS …………………………………………………………………………………10

LITERATŪRA ……………………………………………………………………………11

ĮVADAS

Darbas objektyviai yra ne tik žmogaus pragyvenimo šaltinis, bet ir žmogiškojo gyvenimo prasmė. Darbas yra pilietinės, demokratinės visuomenės egzistavimo ekonominis pagrindas. Tik dirbdami žmonės tampa visuomenės piliečiais pilna to žodžio prasme. Todėl būtina valstybės mastu reguliuoti darbo organizavimą, darbo ir poilsio laiką, siekti, kad žmonės būtų darbingi visą savo gyvenimo laiką. Yra išleista daugybė norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbo laiką, atostogų suteikimo tvarką, viršvalandinių darbų organizavimą ir kt. Tik tinkamai organizuodamas ir planuodamas savo pavaldinių darbo ir poilsio režimą, darbdavys gali tikėtis, kad darbuotojas sąžiningai dirbs siekdamas bendrų įmonės tikslų. Dažnai dirbama apgailėtinomis sąlygomis, neužtikrinamos nei sanitarinės-higieninės sąlygos, nei pačių darbuotojų saugumas. Siekdami išnaudoti darbuotojus, nustatydami ilgas darbo valandas, kurios paprastai neatsispindi jokiuose oficialiuose darbo grafikuose, darbdaviai pamiršta, kad sukelia pavojų ne tik darbuotojų sveikatai, bet ir patys sau. Nors įstatymų nesilaikymas yra paplitęs reiškinys, tačiau siekiama išvengti tokių atvejų darbdavius girežtai baudžiant įstatymų nustatyta tvarka.
Darbdavys, organizuodamas ir planuodamas darbo bei poilsio laiką, privalo atsižvelgti į bendro darbingumo dinamiką, žmonių fiziologines savybes, pačio darbo specifiką ir kitus, darbo efektyvumą lemiančius, veiksnius. Tokiu būdu galima išvengti darbuotojų išsiblaškymo, pasitaikančių broko atvejų, nelaimingų atsitikimų darbe ir kitų neigiamų padarinių.
Šiame darbe nagrinėjamas darbo laiko panaudojimas Uždarojoje akcinėje bendrovėje "Manila". Ši bendrovė vykdo...