Dar ne vakaras

Referatas
 5
Microsoft Word 32 KB
1 puslapis

Referatas vakaras. Referatas vakaras.

Tema: “Dar ne vakaras”.

Klasė: 9

Tikslai: auklėjamieji: ugdyti bendravimą, fantaziją, kūrybiškumą, kultūringą elgesį, draugiškumą ir pagarbą priešininkui.
lavinamieji: lavinti gebėjimą savarankiškai ir kolektyviai mąstyti; plėtoti pasitikėjimą savimi; lavinti vaizduotę, fantaziją, kūrybiškumą; skatinti mokinius gerų rezultatų.
pažintiniai: mokyti vertinti savo ir kitų elgesį; orientuotis esamoje situacijoje.

Forma: konkursas.

Metodai: sakytiniai, veikdinamieji, rodomieji.

Vieta: klasė.

Laikas: 45 min.

Priemonės: balionai, segtukai, šaukštai, dalyvių skiriamieji ženklai, klasės papuošimas, vertinimo lapeliai komisijai, magnetofonas ir CD su muzikos įrašais, prizai, padėkos raštai.

Pasiruošimas renginiui: mokiniai informuojami, kada vyks renginys, išrenkama vertinimo komisija (5 mokiniai); paskirstomi dalyviai, pagaminami skiriamieji ženklai. Organizatorių grupė parengia konkurso užduotis, parašo skelbimą, papuošią klasę.

Renginio planas

1. Renginio pradžia:
• Vedėjų įžanginis žodis
• Žiuri ir dalyvių pristatymas
2. Renginio eiga:
• Prisistatymas
• Situacijos
• Kaklaraiščio rišimas
• Dainos interpretavimas
• Balionų šokis
• Įsimylėję gyvūnai
3. Rezultatų susumavimas ir rezultatų paskelbimas.
4. Apibendrinimas.

Literatūros...