Chemija

Veiksmai įvykus avarijai ignalinos. Atominei elektrinei. Įvykus avarijai ignalinos atominėje elektrinėje bei įrenginiuose naudojančiuose atominę energiją metu lietuvos teritorija gali būti užteršta radioaktyviosiomis medžiagomis. Radiacinė avarija. Radiacinė avarija atominėje elektrinėje yra jos veiklos sutrikimas kilęs dėl įrangos gedimo klaidingų personalo veiksmų ...
Chemija,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinis???????????????????????????????. Įvadas???????????????????????????????. Bendrosios žinios?????????????????????????. Naftos cheminė sudėtis ir produktų savybės???????????????. Naftos perdirbimo būdai??????????????????????. Fiziniai naftos perdirbimo būdai?????????????????. Cheminiai naftos perdirbimo būdai????????????????. Naftos produktų ekologinės ...
Chemija,  Referatai,  23 psl.
2011 06 25
Radioktyvumas - savaiminis atomų branduolių virsmas kitų elementų branduoliais išskiriant energiją. Radioaktyvaus virsmo metu iš branduolio išmetama dalelė helionas dalelė elektronas arba pozitronas kartais dar ir fotonas. K-radioaktyvaus virsmo metu branduolys užgrobia vieną iš artimiausių to paties atomo elektronų dėl to protonas virsta neutronu išmesdamas neutroną. Laiko ...
Chemija,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Mišinių sudėtis. Fizikiniai ir cheminiai reiškiniai. 1 variantas. Kuris būdas tinka vienalyčiams mišiniams išskirstyti. A nusistovėjimas c centrifugavimas. B filtravimas d kristalizavimas. Koks būdas taikomas deguoniui iš oro gauti. A chromatografija c distiliavimas. B ekstrahavimas d kristalizavimas. Medžiagos masės dalis mišinyje 065 arba. A 0065 b 065 c 00065 d 0. Kiek gramų ...
Chemija,  Testai,  1 psl.
2011 06 25
Atsakymai į chemijos egzamino teorijos klausimus. Klausimai. Pagrindinės chemijos sąvokos ir dydžiai cheminis elementas atomas molekulė vieninė medžiaga cheminis junginys valentingumas molis dujų molio tūris n. S. Ekvivalentas e avogadro skaičius na atominė a ir molekulinė m masė atominis vienetas a. V. Unitas u. Pagrindiniai chemijos dėsniai masės tvermės dėsnis energijos ...
Chemija,  Konspektai,  9 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys. Cinko istorija. Cinkas zn. Cinko gavimas. Cinkavimas. Cinko oksidas. Cinko lydiniai. Cinko organiniai junginiai. Cinko preparatai. Cinko sulfatas. Cinkografija. Diagramos. Cinko istorija. Cinko atradėjas nežinomas. Apie cinko junginių vartojimą akių vokų uždegimui ir žaizdoms gydyti skaitome romėnų rašytojo plinijaus vyresniojo raštuose. Xiii amžiuje gyvenęs markas ...
Chemija,  Testai,  4 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Stiklo istorija lietuvoje. Stiklas. 1gavimas. Stiklo rūšys. Stiklo dirbiniai. Įvairenybės. Laboratorinis darbas. Naudota literatūra. Įvadas. Žmonija išmoko gaminti stiklą jau labai seniai. Viduramžių bažnyčių langai buvo gaminami iš spalvoto stiklo vitražo. Muziejuose galime pamatyti senovinius stiklinius indus skirtus kvepalams ir aliejams laikyti. Šiais ...
Chemija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Vilniaus kolegija. Agrotechnologijų fakultetas. Chemijos savarankiškas darbas. Angliavandeniai. Darbą tikrino. Dėst. Vilnius. Turinys. Angliavandeniai. Monosacharidai. Disacharidai. Maltozė. Celobiozė. Laktozė. Sacharozė. Krakmolas. Glikogenas. Celiuliozė. Chitinas. Literatūra. Angliavandeniai – svarbūs gyvojo organizmo cheminiai junginiai. Jie. Sudaro pagrindinę organinių ...
Chemija,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Baltymų struktūra klasės. Baltymai - sudėtingi aminorūgščių stambiamolekuliai junginiai randami gyvuosiuose organizmuose. Baltymai sudaryti iš anglies vandenilio deguonies ir azoto. Daugelyje jų dar yra sieros kai kada fosforo geležies ir kitų elementų. Baltymų santikinė molekulinė masė yra labai didelė pvz. Insulino – 12000 kiaušinio baltymo –. Hidrolizuojant baltymus ...
Chemija,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Atomo sudėtis. Cheminės jungtys. Svarbiausios atomą sudarančios dalelės elektronai protonai neutronai pozitronai a b g. Elektronai – neigiamos dalelės išsidėstę aplink atomo branduolį. Kai kurie įkaitinti metalai išspinduliuoja elektronus toks reiškinys vadinamas termoelektronine emisija. Elektrono krūvis 160210-19 yra mažiausias koks tik gali būti elektros krūvis vadinamas ...
Chemija,  Referatai,  2 psl.
2011 06 25
Vanduo ir organizmas. Vanduo. Vanduo - labiausiai paplitęs žemėje junginys. Žemės vandeninis apvalkalas - hidrosfera - sudaro 71 žemės paviršiaus. Sujungto vandens yra žemės plutoje. Žinoma kad sulydant 1 km? granito galima gauti 26 mln. T vandens. Vanduo atliko ir atlieka lemiamą vaidmenį žemės geologijos istorijoje klimato ir orų formavime medžiagų apykaitoje gyvybės ...
Chemija,  Kursiniai darbai,  26 psl.
2011 06 25
. Chemija – mokslas apie medžiagas ir vienų medžiagų virtimą kitomis . Tyrinėjant medžiagas ieškoma panašių arba skirtingų savybių . Molekulės – tai daugelio medžiagų mažiausios dalelės turinčios visas tos medžiagos chemines savybes . Atomai – tai mažiausios chemiškai nedalomos medžiagos dalelės . Jonai – tai teigiamąjį ar neigiamąjį elektros krūvį turinčios ...
Chemija,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Dujos taip pat gali tirpti. Chemija - tai menas kuris moko kaip tirpdyti gamtinius kūnus?. Toks apibrėžimas mums atskleidžia praeitų šimtmečių chemijos ypatybes. Iš šio apibrėžimo matyti kiek daug svarbos cheminių procesų kitimuose buvo teikiama tirpimui ir koks didelis vaidmuo ilgaamžėje cheminės gamybos istorijoje teko tirpalams. Viljamas henris 1775 -1836 - anglų chemikas. ...
Chemija,  Referatai,  2 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Pavojingų atliekų tvarkymas ir utilizavimas. Radioaktyvių atliekų saugojimas bei laidojimas. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principai. Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas. Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas. Ignalinos ae atliekų utilizavimo saugojimo bei laidojimo problemos. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas. Augant gamybos mastams susidaro ...
Chemija,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Krakmolas yra augalų rezervinis homopolisacharidas. Jis sudarytas iš dviejų homopolisacharidų amilozės 10-20 ir amilopektino 80-90. Tai gamtinis polimeras kurio molekulės sudarytos iš atskirų c 6 h 10 o 5 grandžių. Kadangi hidrolizuojant krakmolą susidaro tik gliukozė daroma išvada kad šios grandys yra gliukozės fragmentai. Nustatyta kad krakmolo cheminė formulė c 6 h 10 o 5 n ...
Chemija,  Referatai,  2 psl.
2011 06 25