Centrinio banko vaidmuo

Referatas
 5
Microsoft Word 114 KB
14 puslapiai

Centrinio banko vaidmuo kursinis. Centrinio banko vaidmuo referatas. Centrinio banko vaidmuo kursinis. Centrinio banko vaidmuo referatas.

Įvadas 3
I. Lietuvos centrinio banko veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje
4
1. Bendra informacija 4
1.1 Tikslas 4
1.2 Funkcijos 4
1.3 Valdymas ir struktūra 5
1.4 Departamentai 5
1.5 Savarankiški skyriai 6
1.6 Lietuvos banko struktūra (schema) 7
1.7 Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą 7
2. Pinigų politika 8
3. Užsienio atsargų valdymas 8
3.1 Užsienio atsargų valdymo principai 9
4. Iždo agento veikla 9
4.1 Dalyvavimas VVP aukcionuose 9
5. Kredito įstaigų priežiūra 10
4.1 Bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai 10
6. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos 11
7. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema 11
7.1 Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema 12
7.2 Dalyvavimas sistemoje TARPBANK 13
7.3 Sistemos TARPBANK veikimo tvarka 13
7.4 Rizikos valdymas 14
7.5 Sistemos TARPBANK rodikliai 15
8. Tarptautiniai ryšiai 15
9. Pagrindinio tikslo įgyvendinimas 15
10. Istorija 16
10.1 Lietuvos banko atkūrimas 1990 m. ir veikla iki šių dienų 16
10.2 Lietuvos bankas 1922-1940 m. 17
10.3 Lietuvos centrinės bankininkystės ištakos 18
II. Užsienio centrinių bankų veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje
18
1. Centrinio banko vaidmuo ekonomikoje 18
1.1.Pinigų pasiūlos kontrolė 19
1.2.Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas 20
1.3. Paskutinis išteklių šaltinis 20
1.4.Mokėjimų mechanizmo palaikymas ir tobulinimas 21
2. Centrinio banko tikslai ir veiklos kanalai 21
2.1. Kanalai, kuriais veikia centriniai bankai 22
Išvados 25
Naudota literatūra (šaltiniai) 26

Įvadas

Lietuvos banko misija - leisti Lietuvos Respublikos pinigus ir siekti
jų stabilumo, vykdant visas centrinio banko funkcijas ir naudojant įvairias
pinigų politikos priemones; užtikrinti efektyvų bei patikimą pinigų,
kredito ir atsiskaitymų sistemos funkcionavimą. Lietuvos bankas turi
atlikti aktyvų ir autoritetingą vaidmenį, vykdant šalies ekonominę
politiką, remdamas Vyriausybės veiksmus tiek, kiek tai neprieštarauja jo
pagrindiniam tikslui.
Šią temą pasirinkau todėl, kad norėjau įsitikinti prieš tai paminėto
teiginio tikslumu.

I. Lietuvos centrinio banko veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje

1. Bendra informacija

1.1 Tikslas

Lietuvos bankas yra Lietuvos Respublikos centrinis bankas, kurio
pagrindinis tikslas - siekti kainų stabilumo. Siekdamas šio tikslo Lietuvos
bankas yra nepriklausomas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei kitų
valstybės įstaigų. (JAV centrinis bankas – tai Vyriausybės institucija.)

1.2 Funkcijos

Lietuvos bankas, įgyvendindamas pagrindinį tikslą...