Centralizuotas ūkis jos krizė

Referatas
 5
Microsoft Word 58 KB
5 puslapiai

Turinys


Įvadas 3
Centralizuotas ūkis 4
Centralizuoto ūkio krizė 8
Išvados 10
Literatūra 11

Įvadas

Kaip bus atsakyta į pagrindinius ekonomikos klausimus – ką, kaip ir kam gaminti priklauso nuo ekonomikos sistemos. Ekonomikos sistemos dažniausiai skirstomos į papročių, grynojo kapitalizmo, centralizuotą ir mišriąją ekonomikos sistemas.
Esant centralizuotai ekonomikos sistemai, visus sprendimus dėl to, ką, kaip ir kam gaminti, priima vienas centras ar grupė. Ši sistema remiasi kolektyvine nuosavybe. Vietoje rinkos stimulų šiuo atveju naudojamos centrinių valdymo institucijų komandos.
Komandinė (centralizuota) ekonomika remiasi kolektyvine (grupine) nuosavybe. Pagrindinės gamybos priemonės priklauso valstybei, o ištekliai skirstomi pagal planą. Komandinės ekonomikos sistemos tipas viešpatavo Sovietų Sąjungoe, Albanijoje, Kuboje, Š,Korėjoje, Kinijoje – buvo centralizuotas planavimas. Planuotjai nusprendžia, kokias prekes gaminti ir kokias paslaugas teikti, kur statyti naujas įmones ir kiek jose dirbs darbininkų, kokie bus jų atlyginimai, kas bus pagamintos produkcijos vartotojai. Planingai nustatomas produkcijos kaina, kiekis ir t.t.
Gyvenime ilgesnį laiką negalėtų egzistuoti nei grynai kapitalistinė, nei grynai centralizuota ekonomikos sistema. Pirmoji gana greitai suformuotų įvairias grupuotes, siekiančias dominuoti rinkose. Centralizuotoje sistemoje atsiranda neįveikiamų problemų, kai bandoma viename centre apdoroti visą informaciją, kuri būtina koordinuojant daugybės ekonominių vienetų veiklą. Todėl tose šalyse, kurios priskiriamos prie centralizuotos sistemos grupės, greta centralizuoto valdymo esama nemažai rinkos sistemos elementų.

Centralizuotas ūkis

Rinkos ekonomikoje daugumą sprendimų dėl gamybos priima individualūs gamintojai, apskaičiuodami pelną, tuo tarpu daugumą ūkinių sprendimų centralizuotoje sistemoje priėmė centralizuoto planavimo tarnybos komandinių nurodymų forma.
Planinė sistema veikė taip. Pirmiausia valdžia nustato norimą ekonomikos augimo procentinį lygį per ateinančius penkerius metus, taip pat šiam augimui užtikrinti būtiną investicijų dydį. Penkmečio planą detalizuoja metinia planai, konkrečiai nustatantys gamybos apimties užduotis visos ekonomikos mastu. Planavimo tarnybos tikslų ir planų savavališkai nenustato. Planai daromi detaliai konsultuojantis su ūkio šakų ar didelių įmonių atstovais. Šie gali pateikti siūlymus, kaip tobulinti planus. Centralizuotoms planavimo tarnyboms sudarius planus, kiekviena įmonė privalo vykdyti jai nustatytą konkrečią gamybinę užduotį. Įmonių vadovai gauna premijas, skiriami į aukštesnes...