C programavimas

Konspektas
 5
Microsoft Word 199 KB
31 puslapiai

C++ programavimo kalba
Visa pagrindine teorija, klausimai ir atsakymai su pavyzdziais.

Įvadas į OOP, I/O biblioteka
Programavimo kalbos
n Procedūrinės (ankstyvos Fortran versijos)
n Pagrindą sudaro funkcijos. Programos kodo ilgis iki kelių tūkstančių eilučių.
n Struktūrinės (Pascal, C, Fortran, Basic, COBOL)
n Pagrindą sudaro blokai (procedūros) ir duomenys, priskirti tiems blokams. Programos kodo ilgis iki 50 tūkstančių eilučių.
n OOP (C++, Java, Visual Basic)
Struktūrinis programavimas
n Struktūrinio programavimo požymiai:
n Programos lengvai suprantamos, testuojamos, modifikuojamas.
n Struktūrinio programavimo taisyklės
n Naudojamos single-entry/single-exit valdymo struktūros;
n Taisyklės
1) Pradedama nuo “paprasčiausios” struktūrinės schemos;
2) Bet kuris veiksmas, gali būti pakeistas dviejų veiksmų seka;
3) Bet kuris veiksmas gali būti pakeistas valdymo struktūra ( if, if/else, switch, while, do/while, for)
4) 2 ir 3 punktas gali kartotis


OOP
n Išradėjai Ole-Johan Dhal ir Kristen Nygaard iš Oslo Universiteto ir Norvegijos Skaičiavimo centro (Norsk Regnesentral). OOP konsepcija buvo pristatyta 1966.

n OOP esmė - sudaryti realaus pasaulio atspindį programinio kodo struktūroje.
importantStuff = new Object( );
importantStuff.money = 500;
importantStuff.papers = 96;
importantStuff.annPassport = "er246vjl";
importantStuff.bobPassport = "kl554mkt";

importantStuff.jewelryBox = new Object( );
importantStuff.jewelryBox.necklace1 = "Pearl";
importantStuff.jewelryBox.necklace2 = "Diamond";
C++
n C++ - tai C kalbos pratęsimas, priskiriant ją OOP kalbų grupei, todėl išlieka C ir C++ suderinamumas.
n C++ geriau nei C, nes:
n Išsamesnis klaidų tikrinamas, lengvesnė klaidų paieška;
n Nuorodų (reference) panaudojimas funkcijų argumentuose ir grąžinamose reikšmėse yra patogesnis nei žymių (pointer).
n Funkcijų perkrovimas (overloading) leidžia naudoti tuos pačius f-jų pavadinimus skirtingoms funkcijoms.
n Vardų erdvės (namespace) leidžia geriau kontroliuoti vardų naudojimą
C++ privalumai prieš C
n ~10 % didesnis programų našumas nei C;
n Programos (didelės) lengviau taisomos bei modifikuojamos;
n Dėl klasių pritaikymo lengviau naudojamos bibliotekos
n Šablonai (template) automatiškai modifikuoja programinį kodą, taip palengvinami bibliotekų naudojimą;
n Progaminis kodas gali viršyti 50.000 eilučių;

I/O biblioteka
n I/O srautas – tai loginis įrenginys informacijos gavimui iš vartotojo ir informacijos perdavimui vartotojui.
n I/O srautas siejamas su fiziniais įrenginais (ekranu,...