Bvp statistinis tyrimas

Analizė
 5
Microsoft Word 49 KB
4 puslapiai

ĮVADAS


Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo tempas leidžia
prognozuoti, kad valstybė pagal ekonomikos plėtros greitį tampa Vidurio ir
Rytų Europos šalių lydere. Išankstiniais Lietuvos statistikos departamento
duomenimis, nuo šių metų pradžios ekonomikos augimo greitis siekia 6.9
proc. Palyginus tris pagrindinius makroekonomikos rodiklius paaiškėjo, kad
Lietuvos BVP augimas šiame regione yra pats didžiausias, infliacija -
mažiausia, einamosios sąskaitos deficitas taip pat nėra didelis, mažėja
nedarbo lygis.
Pasak specialistų, tokio ūkio augimo Lietuva laukė beveik ketverius
metus. Paskutinį kartą BVP prieaugio tempu Lietuva stebino 1998 metais, kai
antrąjį ketvirtį BVP padidėjo 10 proc. Po to prasidėjusi Rusijos krizė ne
tik privedė prie ūkio nuosmukio, bet taip pat privertė Lietuvos eksportą
labiau nukreipti iš Rytų į Vakarus. Rusijos krizės padariniai buvo juntami
dar 2000 metais.

Pagrindiniai šalies rodikliai

1 lentelė
|Pagrindiniai rodikliai apie šalies ekonominę raidą, 1994-2002 m. |
| |1994|1995|1996|1997 |1998|1999|2000|2001|2002|
| | | | | | | | | | |
|Gyventojų skaičius |3671|3643|3615|3588 |3562|3536|3512|3487|3475|
|metų pradžioje, |,3 | |,2 | | | | | |,6 |
|tūkst | | | | | | | | | |
|Šalies ūkio darbuotojų|251 |361 |467 |577 |684 |722 |692 |699 |741 |
|vidutinis mėnesinis | | | | | | | | | |
|neto darbo užmokestis,| | | | | | | | | |
|Lt, | | | | | | | | | |
|Šalies ūkio darbuotojų|325 |481 |618 |778 |930 |987 |971 |982 |1034|
|vidutinis mėnesinis | | | | | | | | | |
|bruto darbo | | | | | | | | | |
|užmokestis, Lt | | | | | | | | | |
|Šalies ūkio darbuotojų|114,|103,|103,|113,4 |112,|104,|94,9|99,7|105,|
|realiojo darbo |2 |5 |3 | |8 |9 | | |7 |
|užmokesčio indeksai | | | | | | | | | |
|(ankstesni metai = | | | | | | | | | |
|100) | | | | | | | | | |
|Bendrasis vidaus |1690|2478|3152|38520 |4355|4260|4469|4749|5067|
|produktas veikusiomis |4 |1 |9 | |5 |8 |8 |8 |9 |
|kainomis, mln. Lt | | | | | | | | | |
|BVP pokyčiai palyginti|-9,8|3,3 |4,7 |7 |7,3 |-1,8|4 |6,5 |6,7 |
|su ankstesniaisiais | | | | | | | | | |
|metais | | | | | | | | | |
|palyginamosiomis 2000 | | | | | | | | | |
|m. kainomis, % | | | | | | | | | |
|BVP tenkantis vienam |4622|6828|8754|10774 |1227|1209|1277|1364|1460|
|gyventojui, | | | | |1 |0 |3 |4 |9 |
|veikusiomis kainomis, | | | | | | | | | |
|Lt | | | | | | | | | |

1 lentelėje matome pagrindinius rodiklius apie šalies ekonominę raidą
Lietuvoje, 1994-2002 metais.


Pagal 1 lentelėje pateiktus duomenis grafiškai pavaizdavau, kaip...