Bizantija

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 42 KB
3 puslapiai

Kauno A.Stulginskio vid. Mokykla

Referatas

Bizantija

Mokinys:M.Gasperavicius

Kaunas 2006

Bizantija

V amžiuje Vakarų Romos imperija, įsiveržus užkariautojams, žlunga, tuo tarpu Rytų Romos imperija, sėkmingai atmušusi gotų ir persų antpuolius, išlieka ir vadinama Bizantijos imperija. Dar daugiau, VI a. pradžioje imperatorius Justinas net atsikariauja vakarinę dalį, nors ir ne visą, bet Viduržemio jūra vėl atitenka Romos imperijai. Vis dėl to atitenka neilgam: imperiją užplūsta langobardai, persai, avarai bei arabai, ir IX a. viduryje Romos imperiją sudaro tik Graikija, Pietų Italija ir Mažoji Azija. Makedonų imperatorių dinastija užkariauja plačią teritoriją, ir rytinis Viduržemio jūros regionas vėl atgauna buvusią valdžią. Bazilijaus II mirties metais (1014) Konstantinopolis nepaprastai turtingas; čia sutiksi įvairiausių tautų pirklių, čia vyksta didžiausi pasaulio turgūs. Auksinė Konstantinopolio moneta, nomisma, vakariečių vadinama bezantu, laikoma etalonu nuo Baltijos iki Raudonosios jūros. Bet XI a. imperijai vėl iškyla grėsmė. Prekyba ima garsėti ir Venecija. Iš Vakarų atkeliavę kryžiuočiai, užuot palaikę bizantiečius prieš turkus, žiūri vien savo naudos. Dar blogiau! Apakinti Konstantinopolio turtų ir stumiami venecijiečių, 1204 m. balandžio 13 d. jie Konstantinopolį užgrobia ir ima žudyti bei plėšti miesto gyventojus. Norėdamas išsigelbėti, imperatorius traukiasi į Mažają Aziją, į Nikėją. 1261 m. jis susigrąžina Konstantinopolį. Tačiau neilgam. Arabai ir vakariečiai pakerta prekybinę Bizantijos galią. Be to, atkakliai į Bizantijos imperiją veržiasi tiurkai, ir netrukus jų spaudimas pasidaro neatlaikomas; būdami Mažosios Azijos šeimininkai, 1348 m. turkai pereina Dardenelų sąsiaurį, paima Balkanus, vėliau galutinai užgrobia Konstantinopolį, ir mažutė, apkarpyta Bizantijos imperija 1453 m. nustoja egzistavusi.

Bizantijos valdymas

Bizantijos imperatorius, išrinktas liaudies senato ir kariuomenės, naudojasi didele valdžia, kurią tariasi gavęs iš Dievo. Jo vieta žemėje – Dievo vietos dangiškojoje valstybėje atspindys. Imperatorius griežtai valdo...