Biurokratija ir jos valdymas

Referatas
 5
Microsoft Word 70 KB
7 puslapiai

TURINYS

ĮŽANGA 3
1. BIUROKRATIJOS SAMPRATA 4
1.1. Kas tai yra biurokratija? 4
1.2. Biurokratijos aiškinimas pagal M. Weberį 4
1.3. Biurokratijos aiškinimas ir jos bruožai šiuolaikinėje visuomenėje 6
2. BIUROKRATIJOS VALDYMAS 8
2.1. Biurokratijos rekrutavimas 8
2.2. Biurokratijos kontrolė ir jos formos 9
IŠVADOS 11
LITERATŪRA 12

ĮVADAS

Šiandieninėje visuomenėje terminas “biurokratija” dažnai apibūdinamas, įvardijamas kaip negatyvus reiškinys. Be abejo, sunku būtų tai paneigti. Per ilgą laikotarpį, nuo senųjų laikų iki šių dienų, biurokratija vystėsi, keitėsi, plėtojosi ir išryškėjo ne tik teigiamos, bet ir neigiamos jos pusės.
Nusprendžiau rašyti šia tema, pirmiausia todėl, kad šiandieninėje visuomenėje šis žodis ypač dažnai sutinkamas, tačiau tiksliai nežinodama šio žodžio reikšmės, o tik girdėdama įvairias, skirtingas ir net prieštaringas nuomones apie tai, ir aš, kaip ir daugelis kitų, biurokratiją vertinau tik kaip neigiamą socialinį reiškinį.
Taigi, pagrindinis mano darbo tikslas – išsiaiškinti, kas yra biurokratija ir kaip ji kontroliuojama bei panagrinėti tiek pozityvią, tiek negatyvią jos išraišką. Nors “biurokratijos” terminas vartojamas ne tik valdymo institucijose, bet ir verslo, taip pat pelno nesiekiančiose ir net religinėse institucijose, tačiau aš nusprendžiau analizuoti biurokratiją viešojo sektoriaus aspektu.
Darbo tikslui pasiekti, reikėjo atlikti šiuos uždavinius:

· Išsiaiškinti biurokratijos sampratą bei atskleisti jos daugiareikšmiškumą, remiantis įvairiais literatūros šaltiniais;

· Apžvelgti teigiamas ir neigiamas biurokratijos puses;

· Susipažinti su biurokratijos valdymo esme bei jos kontroliavimo formomis.

Darbe aš naudojausi moksline literatūra ir periodiniais leidiniais.

1. BIUROKRATIJOS SAMPRATA

1.1. Kas tai yra biurokratija?

Tarptautinių žodžių žodyne “biurokratija” apibūdinama kaip valstybės ar kitos socialinės organizacijos valdymo sistema su įtakingų valdininkų aparatu, kuris yra beveik nepriklausomas nuo organizacijos narių daugumos valios. Tačiau toks apibrėžimas nėra visuotinai pripažintas, nes ir pats žodis biurokratija, kuris kilęs iš prancūzų kalbos žodžio bureaucrate: bureau – biuras, kratos – valdžia, yra daugiareikšmis. Organizacijų teorijos srityje dirbantys mokslininkai suformulavo keletą šios sąvokos reikšmių:
Pirma, ši reikšmė dažniausiai atspindi semantinę kilmę: biurokratija – valdžios sistema, kurioje dominuoja tarnautojai.
Antra, biurokratijos sąvoka siejama su elgesiu, kuris grindžiamas bendrų jų...