Biheviorizmas

Referatas
 5
Microsoft Word 47 KB
4 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS …………………………………………………………………………… 2
1. Bihevioristinės krypties apibrėžimas ……………………………………………. 3
2. J.B.Vatsono idėjos ………….………………………………………………… 3
3. Bihevioristų teorijos ………….………………………………………………… 4
3.1. Elgesio akcentavimas ……………………….………………………………. 4
3.2. Klasikinė sąlyginė reakcija ……………….………………………………. 4
3.3. Operantinis sąlygojimas ………………….…………………………… 5
3.4. Socialinio išmokimo teorija ……………….…………………………… 5
4. Bihevioristinės teorijos vertinimas …………………………………………… 5
IŠVADOS ………………………………………………………………………… 7
LITERATŪRA .…………………………………………………………………… 8

ĮVADAS

XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje Europos ir JAV universitetuose kūrėsi psichologijos katedros. Psichologinius eksperimentus iš fiziologų, medikų, fizikų perėmė profesionalūs psichologai. Tačiau nebuvo sukurta psichologijos sistema, kuri būtų grindžiama aiškiai apibrėžta teorija. Psichologija, kaip ir jos pamatas – filosofinės mokyklos – turėjo daug krypčių. Tai struktūralizmas, funkcionalizmas, biheviorizmas, geštaltpsichologija, psichoanalizė, kognityvinė psichologija, humanistinė psichologija.
Dabartinė psichologija – intensyviai besivystantis mokslas. Šiandien psichologijoje vienu metu egzistuoja įvairios kryptys, taigi, ir skirtingi požiūriai į tai, kas yra šis mokslas. “Skirtingų mokyklų atstovai, išryškindami ir sureikšmindami vieną ar kitą psichikos aspektą, giliau jį tyrinėdami, praturtina psichologijos mokslą naujais faktais bei tyrimo metodais” (2, p. 17).
Šiame darbe plačiau aptarsiu vieną iš psichologijos krypčių – biheviorizmą.
Darbo tikslas: Apibūdinti biheviorizmą kaip psichologijos kryptį.
Darbo objektas: Pagrindiniai biheviorizmo bruožai.
Darbo uždaviniai: 1. Apibrėžti biheviorizmo sąvoką.
2. Atskleisti ryškiausio biheviorizmo atstovo J.B.Vatsono idėjas.
3. Aprašyti pagrindines bihevioristų teorijas.
4. Pateikti bihevioristinės teorijos vertinimą – išryškinti jos privalumus ir trūkumus.

1. Bihevioristinės krypties apibrėžimas

“Biheviorizmas (angl. k. behaviour – elgimasis, elgsena) – tai materialistinė psichologija, kuri psichologijos objektu laiko žmogaus elgesį arba išorinį...