Bendroji chemija

Chemijos konspektai
Konspektas
 5
Microsoft Word 136 KB
18 puslapiai

Bendroji chemija konspektas. Chemija konspektas. Bendroji chemija konspektas. Chemija konspektas.

ELEKTRONAI IR ATOMAI

1. Elektromagnetinė spinduliuotė
2. Atominiai spektrai
3. Kvantinė teorija
4. Boro atomo modelis
5. Naujosios kvantinės mechanikos atsiradimas
6. Banginė mechanika
7. Kvantiniai skaičiai ir elektronų orbitalės
8. Elektrono sukinys
9. Daugiaelektroniai atomai
10. Elektronų išsidėstymas atomuose
Papildomieji skaitiniai. Helio-neono lazeris

XIX a. pabaigoje dažnas mokslininkas manė, kad fizika ( jau išbaigtas
mokslas. Visa, ką buvo įmanoma atrasti, jau atrasta. Liko tik perkelti
fizikos žinias į chemiją ir biologiją. Fizikai gėrėjosi dviejų ( trijų
šimtmečių darbo vaisiumi ( darnia pasaulio sąrangos teorija. Idilišką
fizikų pasaulį temdė tik kelios neišspręstos problemos. Dar ne visai buvo
aišku, kaip įkaitinti kūnai spinduliuoja šviesą ir kaip paaiškinti
fotoefektą. Neilgai trukus šios problemos buvo išspręstos, tačiau visiškai
netikėtu būdu. Joms išspręsti prireikė naujos teorijos. Dienos šviesą
išvydo kvantinė teorija. Amžių sandūroje atsiradusi energijos kvantavimo
hipotezė pradėjo naują mokslinės minties vystymosi etapą. Su šviesa
susijusių reiškinių paaiškinimas ne tik kad nepadėjo paskutinio taško
fizikos istorijoje, bet dargi pradėjo naują erą moksle. Kvantinė teorija
atvėrė kelius naujiems atradimams. Didžiausias kvantinės teorijos nuopelnas
– naujas atomo sandaros modelis. Klasikiniai fizikos dėsniai negali
tinkamai paaiškinti daugelio atomų ir molekulių savybių. Tai galima
padaryti tik naudojantis kvantine teorija. Šiame skyriuje sužinosite, kaip
elektronų būseną apibūdina kvantinė teorija, kas yra kvantiniai skaičiai,
elektronų orbitalės. Šio skyriaus žiniomis naudosimės aiškindami elementų
savybių periodinius dėsningumus, cheminius ryšius, tarpmolekulinės sąveikos
jėgas.

1. ELEKTROMAGNETINĖ SPINDULIUOTĖ

Pagrindinis šio skyriaus tikslas - išsiaiškinti elektroninę atomo
sandarą. Deja, savo akimis pamatyti, kaip sudarytas atomas, neįmanoma. Apie
jo sandarą tenka spręsti iš įvairių bandymų. Svarbiausi iš jų –
elektromagnetinės spinduliuotės ir medžiagos sąveikos tyrimai. Prieš
pradėdami kalbėti apie atomo sandarą, pirmiausia šį tą turime sužinoti apie
bangas ir elektromagnetinę spinduliuotę.

Jeigu kada nors teko sėdėti nedidelėje valtelėje, pajutote bangas. Jos
periodiškai kilsteli ir nuleidžia valtelę. Banga – tam tikras judėjimas,
kuriam vykstant sklinda energija. Elektrinis ir magnetinis laukas bangų
pavidalu gali sklisti ir medžiagomis (pvz., stiklu), ir tuštuma – vakuumu.
Toks energijos sklidimo būdas vadinamas...