Bendravimas2

Referatas
 5
Microsoft Word 99 KB
11 puslapiai

BENDRAVIMAS


PLANAS
1.Bendravimo svarbumas.
2.Bendravimo suvokimas.
3.Bendravimo formos: verbalinė ir neverbalinė.
4.Bendravimo problemos. Kaip manote, kiek laiko valdytojai skiria bendravimui ? Atsakymas būtų - nuo 50% iki 70%. Kiekvienas valdytojas atlieka vienokias ar kitokias vadovavimo-vykdymo funkcijas.
Vadovavimo funkcijos: keturios pagrindinės funkcijos, dvi grandininės
ir keletas antraeilių funkcijų. Pagrindinės funkcijos tikslas - organizuoti veiklos procesą taip, kad valdytojų veikla būtų sėkminga, t. y. visi organizavimo tikslai būtų pasiekti.
Planavimo funkcijos uždavinys - kurti tikslus ir juos įvykdyti, planuoti veiklą taip, kad ji būtų efektyvi.
Organizavimo funkcijos tikslas - organizuoti veiklą Valdytojai numato būtinus darbus ir yra atsakingi už jų atlikimą
Taip pat yra svarbios vykdymo,aprūpinimo ,vadovavimo ir motyvavimo funkcijos. Jos vykdomos viena po kitos. Šių funkcijų tikslas - patenkinti tarnautojų interesus.
Vykdant kontrolės funkciją,, valdytojai patikrina , ar yra pasiekti visi tikslai, įvykdyti planai, gauti teigiami rezultatai.
Grandininės funkcijos skirstomos į bendravimo ir sprendimo priėmimo funkcijas. Šios funkcijos pasireiškia kartu su pagrindinėmis ir antraeilėmis funkcijomis. Grandininėmis vadinamos todėl, kad jos jungiasi su kitomis funkcijomis, sudarydamos grandininį ryšį.
Antraeilės funkcijos reikalingos pagrindinių funkcijų vykdymui.
VADOVAVIMO FUNKCIJŲ SCHEMA


2. Bendravimas vadovavimo procese yra svarbiausia ryšio priemonė tarp valdytojų ir tarnautojų. Reikia pabrėžti, kad svarbiausia yra bendravimo efektyvumas. Visas bendravimas priklauso tik nuo jo efektyvumo Šiandien susiduriame su daugeliu problemų, kurios galbūt ir yra svarbiausia
priežastis, dėl kurios organizacija negali pasiekti užsibrėžtų tikslų. Bendravimas yra dviejų dalių procesas. Bendravimą sudaro trys lygme-nys:individai, grupės, organizacijos.

BENDRAVIMO FUNKCIJOS

William G. Scott ir Terence Mitchell išskyrė 4 pačias svarbiausias ben-
dravimo funkcijas , pasireiškiančias organizacijos viduje: emocionaliąją, mo-
tyvacijos, informacijos ir kontrolės.
Emocionalioji funkcija. Žmonės turi emocijas, kurias išreiškia bendraujant. Emocionalioji funkcija ir yra orientuota Į žmogaus jausmus. Pasitenkinimas, nepasitenkinimas, laimė ir pyktis, ir dar visa eilė emocijų pasireiškia bendraujant.
Motyvacijos funkcija.
Motyvacija - tai tam tikro elgesio, veiksmų, tikslingos veiklos skatinimas, kurį sukelia įvairūs motyvai.
Motyvacijos esmė - “daryk tai, ką nori daryti”.Vadovai organizacijoje va-dovauja,t. y. sprendžia, kaip elgtis su žmonėmis....