Baudziamoji teise butinoji gintis

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 193 KB
27 puslapiai

Butinosios ginties salygos. Butinosios ginties salygos. Tariamoji gintis. Tariamoji gintis.

TURINYS

Įžanga 3

1. Baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių samprata 4
2. Būtinoji gintis 5
2.1. Būtinosios ginties samprata 5
2.2. Sąlygos, kad būtinoji gintis būtų teisėta 7
2.2.1. Kėsinimosi pavojingumas 7
2.2.2. Kėsinimosi akivaizdumas ir realumas 8
3. Tariamoji gintis 10
4. Būtinosios ginties ribų peržengimas 11
5. Ginties provokacija 12
Išvados 13
Naudota literatūra 15

ĮŽANGA

Jau XVI amžiuje suvokta būtinosios ginties kaip prigimtinės žmogaus teisės svarba. Aišku, kur yra žmogui suteikta teisė, laisvė, ten yra ir jos pažeidimų. Žmonės ne visada sugeba nepažeisti kito asmens teisių, taip pat tinkamai pasinaudoti jiems suteiktomis teisėmis. Todėl dažnai atsitinka taip, kad asmuo naudodamasis savo teise į būtinąją gintį, peržengia jos ribas.
Žmogaus galimybę gintis esant tam tikrai situacijai numato ne tik valstybės vidaus norminė ir teorinė bazė, bet ir tarptautinės viešosios teisės papročiai. Čia ji apibrėžiama kaip savigyna santykiuose tarp valstybių, tarptautinės teisės subjektų. Reikia pabrėžti, kad mūsų šalyje, kaip yra išaiškinęs LAT, galimybė žmogui gintis pačiam yra suteikiama nepaisant, ar žmogus galėjo išvengti kreipiantis pagalbos į kitus asmenis ar šalies pareigūnus. Taip yra todėl, kad valstybė negali pati užtikrinti pilnai žmogaus teisių apsaugos. Teisių gynyba nesikreipiant į jokias valdžios institucijas yra nurodyta baudžiamojoje, civilinėje teisėje, taip pat kitas gyvenimo sritis reglamentuojančiuose įstatymuose (pvz.: Lietuvos Respublikos kariuomenės drausmės statute). Gana išsamiai ir aiškiai būtinąją gintį ir jos ribų peržengimą yra išnagrinėję V. Pavilionis ir R. Merkevičius knygoje „Būtinoji gintis“.
Šiuo darbu siekiama atskleisti, kas yra būtinoji gintis ir jos ribų peržengimas, išanalizuoti jų problematiką, taip pat apžvelgti, kaip tai pasireiškia realybėje – t.y. kaip šias situacijas sprendžia teismai. Tai nustatyti svarbu, nes tiksliai žinant būtinosios ginties reikalavimus lengviau užtikrinti besiginančio asmens teises ir teisėtus interesus.
Rašydamas darbą rėmiausi: monografijomis, baudžiamosios teisės vadovėliais, moksliniais straipsniais, norminiais aktais, taip pat rėmiausi pavyzdžiais iš teismų praktikos.

1. BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ ŠALINANČIŲ APLINKYBIŲ SAMPRATA

Būtinoji gintis ( lot. k. se defendere – gintis, teisintis ) – tai viena iš baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių. Todėl pirmiausiai norėčiau aptarti baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių sampratą.
Reikėtų pažymėti, kad baudžiamosios teisės teorijoje iki...