Barokas2

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 58 KB
5 puslapiai

Alytaus Likiškėlių vid. m-klos
11dr kl. mok. Kęstutis Rudenko


REFERATAS
BAROKAS LIETUVOJE
2002-11-10
Keliaujantis “Baroko keliu” per Europą turėtų sekti ne šiuolaikinį žemėlapį, o kurį nors iš XVII ar XVIII amžiaus. To laiko valstybių sienos, voetovadžiai, didžiųjų miestų panoramos padėtų vaizduotei atkurti pasaulį, kurio kontūrus brėžia baroko paminklai. Besidominčiam Lietuvos baroku vaizduotės pagalba ir seni žemėlapiai itin pravartūs, nes baroko laikais etninė Lietuva buvo daugiatautės ir daugiareliginės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės centras. Negalima kalbėti apie “Lietuvos baroką” neturint omenyje visos ano laiko teritorijos ir jos kultūrinio savitumo.
Dviejų tautų Respublikoje – Lietuvos ir Lenkijos valstybėje barokas nevienodinamas, nes jungia skirtingus etninius ir konfesinius pradus į vieną. Gali būti, kad prie šio stiliaus suklestėjimo Didžiojoje Lietuvos Kunigaikštystėje, be visa ko kito, prasidėjo ir jo atvirumas skirtingos kilmės plastiniams motyvams bei citatoms.
Tuo paliudijama įvairelypė Vidurio ir Rytų Europos realybė, dabar tai daugialiui atrodo siektina svajonė. Keliaujantis Baroko keliu nuo Italijos į Rytus – nesijaus išklydęs iš kelio. Keisis peizažai, kalbos, veidų tipai, bet įvažiavęs į kiekvieną naują valstybę jausis vis toje pačioje žemėje. Baroko Europa tam tikra prasme yra mūsų svajonių Europa. Tai Europa, kur jautiesi savas, sugebanti išlaikyti pusiausvyrą tarp įvairovės ir bendrumo.
Kai kuriuos anos trijų šimtų metų senumo realybės lementus Lietuvoje galima atpažinti tik gatvių ir kvartalų pavadinimuose. Galima bandyti įsivaizduoti, kaip atrodė mūsų miestai, kai juose gyveno gausios žydų bendruomenės, kai totorių, karaimų, vokiečių kvartalai buvo realybė, o ne miglotas prisiminimas.
Tai, ką būtų galima vadinti Lietuvos dialektu Europos kontekste, iš tikrųjų yra Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalba. Vilnius yra tos valstybės centras, sostinė, didžiausias miestas, daugybe ryšių susietas su vakarais, su kita dviejų tautų Raspublikos sostine Krokuva ir ne mažiau tvirtais saitais susaistytas su rytinėmis valstybės žemėmis.
Lietuvai barokas yra viena didžiausių epochų, palikusių labai gilius pėdsakus šakies kultūriniame mentalitete. Kodėl – į tai atsakyti gali padėti trumpas istorinis ekskursas.
Etninė Lietuva yra jauniausia krikščioniškoje Europoje. Besipriešindami vokiečių ordino pastangoms jėga apkrikštyti, lietuviai sugebėjo ne tik sukurti savo valstybę, bet ir gindami vakarinę jos sieną išplėsti rytines sienas į Senosios Rusios žemes. Iki oficialaus Lietuvos krikšto 1387 metais...