Bankrotas

Referatas
 5
Microsoft Word 78 KB
9 puslapiai

TURINYS
ĮVADAS 3
1. BANKROTO ESMĖ IR REGLAMENTAVIMAS 4
2. BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMAS 6
2.1. Bankroto bylos iškėlimas pagal kreditorių pareiškimą 7
2.2. Administracijos vadovo, savininko pareiškimas tesmui dėl bankroto bylos iškėlimo 8
2. 3. Įmonės likvidatoriaus pareiškimas teismui dėl bankroto bylos 8
3. BANKROTO BYLOS NAGRINĖJIMAS TEISME 8
4. BANKROTO TEISĖS SANTYKIS SU KITOMIS TEISINĖS SISTEMOS ŠAKOMIS 9
5. TAIKOS SUTARTIS 11
6. BANKRUTAVUSIOS ĮMONĖS LIKVIDAVIMAS 12
7. BANKROTO DINAMIKA LIETUVOJE 13
IŠVADOS 14
NAUDOTI INFORMACINIAI ŠALTINIAI 15
PRIEDAI 16
1 priedas. Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių skaičiaus dinamika 16
2 priedas. Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės pagal apskritis. 17


ĮVADAS
Dažnai bankrotas vadinamas socialine nelaime, siejamas su visišku finansiniu žlugimu, darbo vietų naikinimu, darbuotojų atleidimu iš darbo. Tačiau bankrotas nebūtinai reiškia ūkinės veiklos pabaigą, o priešingai, gali suteikti galimybę atgaivinti bent dalį bankrutuojančios įmonės veiklos ir iš dalies atsiskaityti su kreditoriais. Bankrutavusios įmonės likvidavimas tėra vienas iš variantų, o pats bankrotas yra normalus laisvosios rinkos ekonomikos reiškinys. Kita vertus, bankroto procedūrų metu yra galimybė peržiūrėti bendrovės sandorius ir teismine tvarka nuginčyti tuos, kurie pažeidžia kreditorių interesus.
Įmonių bankroto ir su jais susiję teisiniai santykiai Lietuvoje įstatymais reglamentuojami jau daugiau nei dešimt metų. Per šį laikotarpį formavosi bankroto įstatyminė bazė, teismų praktika, bankroto administratorių potencialas, visuomenės samprata ir požiūris į bankrotą kaip į rinkos ekonomikos reiškinį ir priemonę ūkio subjektų santykiams tam tikrose situacijose spręsti.
Darbo tikslas- išsiaiškinti, kas tai yra bankrotas.
Darbe naudojamas teorinis analitinis specialiosios literatūros metodas, įstatymų ir norminių aktų bei interneto tinklapių duomenų analizė.
Darbo uždaviniai:
1. apibrėžti bankroto esmę;
2. apžvelgti bankroto bylos iškėlimo sąlygas ir jos nagrinėjimą teisme;
3. apžvelgti bankroto teisės santykį su kitomis teisės sistemos šakomis;
4. apžvelgti bankrutavusių įmonių likvidavimo tvarką;
5. apžvelgti bankroto dinamiką Lietuvos įmonėse.1. BANKROTO ESMĖ IR REGLAMENTAVIMAS
Bankrotas – nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka.
Bankroto procesas – teismo arba ne teismo tvarka kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka vykdomų įmonės bankroto...