Baltosios ir juodosios muzikos sandūra-džiazas

Muzikos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 55 KB
5 puslapiai

AFROAMERIKIETIŠKOS MUZIKOS KILMĖ

Dauguma juodaodžių JAV gyventojų buvo atplukdyti į Valstijas iš vakarinės Afrikos pakrantės.XIXa. antroje pusėje jie jau buvo pamiršę protėvių kalbą ir papročius, tačiau išlaikę nemažai afrikietiškų muzikavimo tradicijų.
Amerikos juodaodžiai dainuodavo senąsias darbo ir irklavimo dainas, lopšines, išryškindami individualų balso tembrą, improvizuodami melodijos detales, dažnai pritardami būgnais ir kitais instrumentais.Jų intonavimas ir išlavintas ritmo pojūtis stipriai skyrėsi nuo europiečių.
Juodųjų kultūra pasipildydavo vis naujais kitų kultūrų elementais.Tai ryškiai atsispindėdavo krikščioniškose pamaldose.Baltųjų religines giesmes juodaodžiai atlikdavo savitai, anot baltųjų, „nešvariai“ intonuodami ir „iškraipydami“ ritmą.Taip atsirado spiričuelai(juodųjų religinės giesmės, atliekamos choro, jungiančios baltųjų bažnytinius himnus ir juodųjų atlikimo stilių- džiaugsmingą kolektyvinę improvizaciją ir judrų ritmą), gospelai(vienbalsiai bažnytiniai himnai pagal Evangelijos siužetus, atliekami solisto su instrumentų arba choro pritarimu) ir bliuzai(solinės pasaulietinės dainos, išreiškiančios skausmą, vienišumą ir ilgesį).
Juodaodžių dėmesį ypač traukė kariški pučiamųjų orkestrai:ryškus ritmas bei garsus pučiamųjų skambėjimas jiems darydavo didelį įspūdį.Jie išmoko groti europietiškais instrumentais ir atlikdavo baltųjų muziką šventėse, pasilinksminimuose ir gatvių eitynėse.
Juodaodžiai žavėjosi aikštėse rodomais menestrelių vaidinimais, kuriuose baltieji aktoriai vaidindavo negrus.Jie taip pradėjo rengti tokius vaidinimus:juose buvo vaizduojami bibliniai etiopai-krikščionys negrai, taip pat garsių žmonių istorijos, žvėrių gyvenimas.Spektakliuose skambėjo daug linksmos ir aistringai atliekamos muzikos, artimos bliuzams ir spiričuelams. Dainininkams pritardavo instrumentai: tamburinas, būgneliai ir bandža.

JUODAODŽIŲ ATLIKIMO YPATUMAI

Juodaodžių atliekama baltųjų muzika iškart įgavo labai savitą atspalvį. Jie mėgo dainavimo būdą, kai melodiją dainuoja solistas, o priedainį „atsako“ visas choras.Afroamerikiečiai tęsė juodojo žemyno muzikines tradicijas, europietišką muziką atlikdami tarsi afrikietišką.Labiausiai skyrėsi ritmo pojūtis- energingas ir neva kliuvinėjantis, vadinamas svingavimu. Ir atlikėjai, ir klausytojai muzikuodavo visu kūnu, stipriai įsijausdami į muzikos tėkmę, ritmui mušti pasigriebdami bet kokį daiktą, plodami ir trypdami, dainuodami ir šūkčiodami.
Jaudaodžiai intonavo irgi kitaip- jų klausa nebuvo pratusi prie šimtmečiais gludinto europietiško tolygaus derinimo,...