Azotas3

Chemijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 31 KB
1 puslapis

5a grupės elementams būdingesnis teigiamas oksidacijos laipsnis. Perioduose oksido savybės stiprėja iš kairės į dešinč, didėjant elektro neigiamumui.

AZOTAS

Tai įnertiška vieninė medžiaga. Molekulinis atomų ryšys kovalentinis nepolinis. Ore 78% tūrio. Azotas reaguoja labai sunkiomis sąlygomis. Aukštoje temperaturoje reaguoja su metalais.
3Ca + N - Ca N

AZOTO RŪGŠTIS

Gaunamos Jonavoje. Gavimas :

N + 3H - 2NH
4NH + 5O - 4NO + 6H O
2NO + O - 2NO
4NO + O + 2H O - 4HNO

Tai stiprus oksidai. Reaguoja beveik su visaismetalais.( ne tauriais), bet reakcijos metu niekada neišsiskiria H.
Cu + 4HNO - Cu(NO ) + 2NO +2H O
3Cu + 8HNO - 3Cu(NO ) + 2NO + H O

Iš jos gaminami nitratai ( salietros).

Azotas

Vandens augalai didžiąją azoto dalį įsisavia amonio (NH4+) ir nitratų (NO3-) jonų pavidalu. Gyvūnai azoto gauna iš organinių jo junginių.
Amonio jonai (NH4+) į vandenį patenka skaidantis žuvusiems augalams ir gyvūnams. Gamtiniuose vandenyse jo koncentracija mažesnė pavasarį, vasarą – padidėja. Nitritai – nepastovūs komponentai, kurie toliau oksiduojasi iki nitratų (NO3-). Nitritai į upes gali pakliūti ir su nutekamaisiais vandenimis. Nesaikingai tręšiant dirvą, nitratų koncentracijos padidėjimą vandenyje gali sąlygoti ir išplautos azotinės trąšos.

Mineralines trąšos

Tręšiant mineralinemis...