Azartinių lošimų mokestis jo privalumai

Referatas
 5
Microsoft Word 59 KB
6 puslapiai

Turinys

1. Įvadas2
2. Azartinių lošimų mokestis3
3. Azartinių lošimų mokesčio įstatymo privalumai ir trūkumai4
4. Ar sunku pradėti azartinių lošimų verslą5
5. Azartinių lošimų mokesčio vaidmuo Lietuvos biudžete7
6. Ar pasikeitė situacija valstybės biudžete legalizavus azartinius lošimus8
7. Išvados10
8. Literatūra11

Įvadas
Lietuvos mokesčių sistema apima mokesčius, mokamus į valstybės (savivaldybių) biudžetus bei fondus. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme yra nurodyti šie mokesčiai ir valstybės rinkliava: pridėtinės vertės mokestis; akcizai; gyventojų pajamų mokestis; įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis; žemės mokestis; mokestis už valstybinius gamtos išteklius; loterijų ir azartinių lošimų mokestis ir kiti.
Mokesčius ir kitas įmokas į biudžetus bei fondus reglamentuoja atitinkami Lietuvos Respublikos įstatymai. (1)
Kaip ir kasmet, valstybės iždą papildo surenkami įvairiausi mokesčiai, kurie šaliai padeda klestėti. Šiuo metu vykdoma mokesčių politika yra nusistovėjusi, bet tai tik gerina, didina Lietuvos ekonominį lygį. Tad ir mano šio darbo tikslas išsiaiškinti azartinių lošimų mokesčio
Darbo objektas – azartinių lošimų mokestis.
Darbo tikslas – azartinio lošimo mokesčio svarba valstybei
Darbo uždaviniai : įvertinti esamą padėti azartinių lošimų sektoriuje, išsiaiškinti azartinių lošimų mokesčio įstatymo trūkumus bei privalumus, atlikti situacijos analizę.

Azartinių lošimų mokestis

Kaip ir bet koks mokestis, turi turėti įstatymus, jog būtų įteisinta tvarka, reglamentai pagal kuriuos ir turi orientuotis mokesčių mokėtojai (šiuo atveju Juridiniai asmenys, kalbant apie azartinių lošimų mokesčius), jog viskas vyktų įstatymo nustatytais punktais, atvejais.
Azartinių lošimų mokesčio įstatymas priimtas Seime 2001 I m. gegužės 17 dieną, įsigaliojo 2001 m. liepos I dieną (Valstybės žinios, 2001, Nr. 43-1496), 0 vėlesni jo pakeitimai įsigaliojo nuo 2002 m. rugsėjo 1 dienos (Valstybės žinios, 2002, Nr. 72-3011).
Mokesčio mokėtojai - Juridiniai asmenys, organizuojantys loterijas pagal Loterijų įstatymą ir organizuojantys azartinius lošimus pagal Azartinių lošimų įstatymą.
Šio mokesčio objektas:
• gautų įplaukų, atėmus faktiškai išmokėtus laimėjimus, suma, - organizuojant bingą, totalizatorių ir lažybas;
• lošimo įrenginys (lošimo automatas, ruletė, kortų arba kauliukų stalai), - organizuojant lošimus automatais, stalo lošimus.
Mokesčio tarifai:
• 15 procentų mokesčio bazei, organizuojant bingą, totalizatorių ir lažybas.
• Fiksuotas...