Automobilių uždegimo sistemos

Referatas
 5
Microsoft Word 54 KB
5 puslapiai

Aukstos itampos jungikliai referatas. Uzdegimo zvakes referatas. Uždegimo sistemos referatas. Uzdegimo sistemos referatas. Aukstos itampos jungikliai referatas. Pertraukiklio kontaktai. Uzdegimo zvakes referatas. Uždegimo sistemos referatas.


Variklio cilindre suslėgtas darbinis mišinys uždegamas elektros išlydžiu
kibirkštimi, susidarančia tarp už degimo žvakės elektrodų. Kad susidarytų
elektros išlydis, turi būti ne mažesnė kaip 12-14 kV įtampa.
Žemos įtampos srovei paversti aukštos įtampos srove ir jai paskirstyti
i variklio cilindrus skiriami baterinio už degimo prietaisai.
Baterinio uždegimo sistemą sudaro žemos įtampos srovės šaltiniai,
indukcinė ritė, pertraukiklis-skirstytuvas, kondensatorius, uždegimo
žvakės, uždegimo jungiklis ir aukštos bei žemos įtampos laidai (1 pav.).
Baterinio už degimo sistemoje yra dvi grandinės - žemos ir aukštos įtampos.
Į žemos įtampos grandinę srovė tiekiama iš akumuliatorių baterijos
arba iš generatoriaus. šioje grandinėje, be srovės šaltinių, dar papildomai
įjungti uždegimo jungiklis, pirminė indukcinės ritės apvija su papildomu
rezistoriumi ir pertraukiklis.
Aukštos įtampos grandinę sudaro antrinė indukcinės ritės apvija,
skirstytuvas, aukštos įtampos laidai, už degimo žvakės.
Aukštos įtampos srovė sukuriama pagal saviindukcijos principą (1pav.).
Kai išjungiklis įjungtas ir pertraukiklio kontaktai uždari, srovė iš
akumuliatorių baterijos arba iš generatoriaus teka į indukcinės ritės
pirminę apviją, todėl aplink ją susidaro magnetinis laukas. Atsidarius
pertraukiklio kontaktams, srovė pirminėje apvijoje ir aplink ją esantis
laukas išnyksta. Nykstantis magnetinis laukas kerta antrinės apvijos vijas
ir kiekvienoje iš jų atsiranda maža evj. Kadangi antrinės apvijos
nuosekliai sujungtų vijų yra gana daug, tai suminė įtampa apvijos galuose
siekia 20-24 kV. Nuo indukcinės ritės aukštos įtampos laidu, skirstytuvu ir
laidais aukšto dažnio srovė teka į už degimo žvakes, todėl tarp žvakių
elektrodų susidaro kibirkštinis išlydis, kuris uždega darbini mišinį.


[pic][pic]
1pav. baterinė uždegimo sistema
Uždegimo prietaisai, kad tarp uždegimo žvakės elektrodų įvyktų
kibirkštinis išlydis, kai atstumas tarp jų 0,50,7mm ir darbinio mišinio
slėgis cilindre 1,0-1,2 MPa. Prie elektrodų turi būti ne žemesne kaip
1000012000 V įtampa.
Kibirkštis tarp žvakės elektrodų turi įvykti anksčiau, negu stūmoklis
pasiekia VGT suspaudimo pabaigoje - tai ir yra ankstinimas. To reikia, kad
stūmokliui pasiekus VGT, darbinis mišinys galėtų visas užsiliepsnoti.
gamybos automobilių karbiuratoriniuose varikliuose naudojama baterinio
uždegimo sistema. Uždegimo sistemą sudaro: Uždegimo ritė, skirstytuvas,
kondensatorius, uždegimo žvakės, uždegimo jungiklis bei laidai. Nurodyti
prietaisai sudaro dvi...