Automobilių raida

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 86 KB
10 puslapiai

Automobilių raida referatas. Automobilių raida referatas. Automobilių raida referatas. Automobilių raida referatas. Referatas automobilio raida. K.bencas. Automobiliu komfortas referatas. Referatas automobiliai raida.

TURINYS
Turinys 2
Įvadas 3
GAMYBA 7
BENDROVĖS 8
LIETUVA IR KAIMYNĖS 10
AUTOMOBILIŲ SKAIČIUS LIETUVOJE 10
Faktai 11
Vidaus degimo variklis 15
Rotorinis variklis 16
Rotorinių variklių pliusai: 16
Rotorinių variklių minusai: 17
Išvados 19
Literatūra 20

ĮVADAS

Šio referato tikslas supažindinti skaitytoją su automobilių raidos istorija pasaulyje ir Lietuvoje, įvardinti svarbiausius pakitimus automobilių gamyboje nuo jų atsiradimo iki šių dienų. Referate pateikiama informacijos apie automobilių skaičiaus kitimą, variklių bei apsaugos sistemų tobulėjimą, komforto didėjimą.
Automobilis (gr. Autos – pats + lot. mobilis – judamas), variklio varoma ratinė mašina keleiviams ir kroviniams vežti. Automobilius pradėta kurti XVIII a., ratiniam arkliniam vežimui pritaikius mechaninį variklį.
Prieš dešimtį metų pasaulis pažymėjo automobilio šimtmetį. 1885 m. Karlas Bencas pagamino ir išbandė triratį automobilį su benzininiu varikliu. Gerokai ankščiau, 1769 metais, Ž. Kiunjo ratiniam vežimui pritaikė garo mašiną, kurios greitis – 4km/h, vežamoji galia – 2,5t. . Jau 1831 m. Anglijos keliais važinėjo garo varomi automobiliai. Tačiau ši naujovė buvo sutikta priešiškai: su garo automobiliais kovojo ir gyventojai, ir arklių bei geležinkelių transporto savininkai, ir vyriausybė. Bendra opozicija trukdė tobulinti automobilių konstrukciją.
Pirmaisiais automobilių išradėjais pasaulyje laikomi vokiečių inžinieriai Karlas Bencas (Karl Benz) ir Gotlybas Daimleris (Gottlieb Daimler), kurie niekada nebuvo susitikę ir net nebuvo pažįstami, 1885-86 m. sukonstravo pirmuosius savaeigius ekipažus su vidaus degimo varikliais. K. Benco automobilis buvo triratis su 0.55 kW varikliu ir važiavo 16km/h greičiu, G. Daimlerio – dviem ratais – šiuolaikinio motociklo prototipas. Šie abu inžinieriai laikomi automobilio išradėjais, o automobilio tėvyne – Vokietija.

Šiandien pirmieji Benco ir Daimlerio automobiliai mus gerokai stebina: dideli siauri ratai, virbalų storio stipinai, vairas – plieninis iš grindų styrantis strypas su rankena, variklis įtaisytas po vairuotojo sėdyne Tačiau automobilio išvaizda greitai keitėsi: panašumas į karietą vis mažėjos, variklis buvo perkeltas į priekį, padarytas apvalus vairas.
Automobilio tėvynė – Vokietija, tačiau vokiečiai nepripažino šio naujojo išradimo ir nė nemanė naujojo „technikos stebuklo“ pirkti. Bandyti automobilius buvo leidžiama tik naktį, toli už miesto, gatvėse mašinų greitis ribojamas iki 10 km/h Tačiau kitose šalyse, ypač Prancūzijoje, automobiliai plito. Prancūzai ne tik pirko Benco automobilius, bet įsigiję...