Austrija3

Referatas
 5
Microsoft Word 74 KB
8 puslapiai

Biržų “Atžalyno” vidurinės mokyklos
Referatas:
“Austrija”
darbą atliko:
8c klasės mokinys
Marius Aukštikalnis
2003 Biržai

Austrija yra centrinėje Europos dalyje, kryžkelėje svarbių tarptauti -
nių kelių, einančių iš Vakarų Europos į Pietryčių Europą ir iš Šiaurės Europos į Pietų Europą. Kaip ir kaimyninė Šveicarija ( į ku -
rią
Austrija yra labai panaši ir geografine padėtimi,ir gamtos pobū -
džiu), ji Austrija yra centrinėje Europos dalyje, kryžkelėje svarbių tarptautinių kelių, einančių iš Vakarų Europos į Pietryčių Europą ir iš Šiaurės Europos į Pietų Europą. Kaip ir kaimyninė Šveicarija ( į kurią Austrija yra labai panaši ir geografine padėtimi,ir gamtos pobūdžiu), ji yra sausumos valstybė, neturinti išėjimo į jūrą. Austrija nedaug didesnė už Lietuvą Alpių kalnų ir Dunojaus šalis. Ji yra tarp 46o22’ ir 49o šiaurės platumos ir tarp 9o32’ ir 17o10’ rytų ilgumos.
Austrija ribojasi su: Š- Vokietija, Čekija
R- Vengrija, Slovakija
P-Slovėnija, Italija
V- Šveicarija, Lichtenšteinu.
Oficialus pavadinimas -Austrijos respublika (Republik Osterreich)
Plotas - 83 836 km2
Gyventojai -7 918 000 (94,4 žm./km2)
Valdymo forma -federacinė respublika
Valstybinė kalba -vokiečių. (Šnekamosios kalbos - vokiečių
kalbos alemanų ir bavarų dialektai,
besiskiriantys nuo literatūrinės vokiečių kalbos).
Tikyba -katalikų, protestantų
Piniginis vienetas -Austrijos šilingas =100 grašių.
Sostinė -Viena
Kiti miestai - Gracas, Lincas, Zalcburgas, Insbrukas,
Klagenfurtas, Filachas, Sankt Pioltenas,
Velsas
Gyventojų ūkinė veikla : Žemės ūkis -3%
Pramonė -37%
Aptarnavimo sfera - 60%


yra sausumos valstybė, neturinti išėjimo į jūrą. Austrija ne -
daug didesnė už Lietuvą Alpių kalnų ir Dunojaus šalis. Ji yra tarp
46o22’ ir 49o šiaurės platumos ir tarp 9o32’ ir 17o10’ rytų ilgumos.
Austrija ribojasi su: Š- Vokietija, Čekija
S- Vengrija, Slovakija
P-Slovėnija, Italija
VI- Šveicarija, Lichtenšteinu.
Oficialus pavadinimas -Austrijos respublika (Republik Osterreich)
Plotas - 83 836 km2
Gyventojai -7 918 000 (94,4 žm./km2)
Valdymo forma -federacinė respublika
Valstybinė kalba -vokiečių. (Šnekamosios kalbos - vokiečių
kalbos alemanų ir bavarų dialektai, be -
siskiriantys nuo literatūrinės vokiečių kal-
bos).
Tikyba -katalikų, protestantų
Piniginis vienetas -Austrijos šilingas =100 grašių.
Sostinė -Viena
Kiti miestai - Gracas, Lincas, Zalcburgas, Insbrukas,
Klagenfurtas, Filachas, Sankt Pioltenas,
Velsas
Gyventojų ūkinė veikla : Žemės ūkis...