Atvaizdų toninė korekcija

Referatas
 5
Microsoft Word 93 KB
11 puslapiai

TURINYS


ĮVADAS 2
1. Toninė korekcija 3 1.1. Histogramos 3
1.2. Gradacinės kreivės 5
1.3. Tiesinė korekcija 5
1.4. Netiesinė korekcija 6
2. Atvaizdo pagerinimas 8
3. Kompiuterinės grafikos galimybės 9
4. Vaizdinės medžiagos parengimas 13
5. Skenavimas 14
IŠVADOS17
LITERATŪRA 18

ĮVADAS

Toninė korekcija skirta pagerinti pilkų atspalvių atvaizdo kokybę, nes dauguma skenerių blogai išskira elementus, esančius tamsioje atvaizdo srityje. Šio proceso metu yra koreguojama gradacinė charakteristika. Tam naudojama visa eilė priemonių: histogramos, gradacinės kreivės ir kt.
Noras sukurti piešinį, brėžinį ar fotografinę iliustraciją kyla ne vien profesionaliems dailininkams, bet ir daugeliui paprastų kompiuterių vartotojų. Todėl yra suskurta daug kompiuterinių programų, padedančių žmogui parengti grafinį dokumentą: grafikos, akvarelės arba tapybos stiliumi nupiešti atviruką ar plakatą, sudėtingą ornamentą, užrašyti dekoratyvinį užrašą, sukurti reklaminio lapelio iliustraciją ar knygos viršelį, išvalyti bei meniškai apipavidalinti fotografiją, sukurti mišrių vaizdų kompozicijas. Tokios kompiuterinės programos vadinamos grafiniais redaktoriais, kuriomis galima atlikti ir atvaizdų toninę korekciją.
Nors grafinių redaktorių yra šimtai, pripažintų lyderių – tik keletas. Tai Adobe, Corel, MetaCreatiosn ir Macromedia firmų produktai: PhotoShop, CorelDraw, Painter, PhotoPaint, Illustratos, FreeHand ir k. t. Kompiuterinės grafikos programos naudojamos kai reikia didelės raiškos, tikslumo, o parengtus vaizdus ketinama tiražuoti.
Visi parengtų grafinių dokumentų elementai, kurių pagrindiniai – objekto kontūras, spalva ir padėtis kompozicijoje – paverčiami skaitmeniniais kodais ir saugomi kompiuterio atmintyje. Pagal tai, kokiu būdu identifikuojami ir koduojami grafiniai vaizdai, skiriama taškinė ir vektorinė grafika. Taškinės grafikos elementas – taškas, vektorinės – geometrinės figūros komtūras.

1. Toninė korekcija

Toninė korekcija skirta pagerinti pilkų atspalvių atvaizdo kokybę, nes dauguma skenerių blogai išskira elementus, esančius tamsioje atvaizdo srityje. Šio proceso metu yra koreguojama gradacinė charakteristika. Tam naudojama visa eilė priemonių: histogramos, gradacinės kreivės ir kt.
Atvaizdo spalvos tikroviškų spalvų neatitinka gana dažnai. Koreguojant spalvas, padėtį galima ištaisyti.
Taškinės grafikos redagavimo programos (pvz., PhotoShop) informaciją apie...