Atsargų valdymas

 5
Microsoft Word 130 KB
17 puslapiai


Turinys


Įvadas 2
1. Atsargų apibūdinimas 3
1.1. Atsargų paskirtis 3
1.2. Atsargų rūšys 6
2. Atsargų valdymas 7
2.1. Pagrindiniai atsargų valdymo principai 7
2.2. Atsargų sudarymo uždaviniai 9
2.3. Klasikiniai atsargų modeliai 12
2.4. Atsargų nustatymas kintamomis sąlygomis 15
3. Atsargų laikymo sąnaudos 20
4. Atsargų įtaka įmonės pelningumui 23
5. Teorinių žinių taikymas praktikoje 25
Išvados 27
Literatūra 30

Įvadas

Įmonės, užsiimančios gamybine arba prekybine veikla, turi atsargas,
kuriose yra įdėta didelė dalis įmonės kapitalo. Kiekviena įmonė, norėdama
pelningai funkcionuoti, turi vykdyti atsargų valdymo politiką. Ši politika
apima optimalaus dydžio atsargų sudarymo problemą, taip pat techninių ir
organizacinių sandėliavimo operacijų racionalų tvarkymą.
Siekiant, kad atsargos būtų kuo artimesnės optimalioms, jas reikia
planuoti. Atsargų planas glaudžiai siejama su prekybos įmonės prekių
realizacijos ir pirkimo planais.
Įmonės, ypač gamybinės ar prekybinės, nemažas pinigų sumas įšaldo
atsargose bei nebaigtose vykdyti sutartyse. Dalies šių lėšų "išlaisvinimas"
padidintų įmonės pinigų srautus, kas leistų juos panaudoti verslo plėtrai
ar veiklos procesų efektyvumui gerinti. To pasiekti įmonėms gali padėti
keli praktiniai atsargų valdymo žingsniai:
kiek galima tiksliau planuoti pagamintos produkcijos, medžiagų ar žaliavų
poreikį artimiausiam laikotarpiui. Tai padeda išvengti papildomų
(nenumatytų) žaliavų užsakymų, gamybos stabdymo ar atsargų pertekliaus.
Efektyvus planavimas leistų ne tik palaikyti optimalų atsargų lygį, bet ir
sumažinti sąnaudas, susijusias su papildomais užsakymais ar perteklinių
atsargų sandėliavimu;
palaikyti skirtingus atsargų lygius skirtingiems produktams, priklausomai
nuo to, kaip greitai jos gali būti papildytos ir kiek jos yra svarbios
vykdomai veiklai;
ieškoti galimybių padidinti pardavimų skyriaus darbo lankstumą, kas leistų
laiku reaguoti į kliento poreikius, palaikant įmanomai žemą atsargų lygį
mažiausiais kaštais;
detaliau išanalizuoti patiriamas sandėliavimo, atsargų valdymo ir kitas
susijusias sąnaudas. Gali paaiškėti, kad, pavyzdžiui, dalies komponentų
surinkimas pačioje įmonėje yra brangesnis negu jų įsigijimas iš tiekėjų.
Tokiu būdu didelę atsargų dalį ir jų valdymą būtų galima perkelti šių
komponentų surinkėjui;
atsargų valdymui apjungti žinias iš įvairių veiklos sričių, apimant
pardavimus, gamybą, paskirstymą, marketingą ir net pagrindinius klientus,
tai padės identifikuoti...