Atmosferos taršos poveikis aplinkai ir žmogui

Aplinkos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 90 KB
11 puslapiai

TURINYS
ĮVADAS3
1. ORO IŠTEKLIAI BEI JŲ REIKŠMĖ GAMTAI IR ŽMOGUI4
2. ORO TARŠA5
3. ORO TARŠOS TYRIMAI10
4. ATMOSFEROS TARŠOS POVEIKIS APLINKAI IR ŽMOGUI12
5. ORO APSAUGA IR MONITORINGAS16
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI17
LITERATŪRA IR ŠALTINIAI18

ĮVADAS

Oras yra esminis aplinkos komponentas gyvybei palaikyti, kurio kiekvieną dieną per plaučius prafiltruojama apie 12m3. Žmogus be oro gali išgyventi tik keletą minučių, nes ore esantis deguonis yra būtinas organizmo medžiagų apykaitai palaikyti. Nuolat kvėpuojant užterštu oru organizme pamažu kaupiasi kenksmingos medžiagos, todėl esant nedidelėms teršalų koncentracijoms, oro taršos poveikis organizmui pasireiškia tik po tam tikro laiko. Atmosferos užterštumas yra viena iš plaučių ligų, piktybinių navikų, alergijos ir kt.lėtinių ligų priežasčių.

Darbo tikslai:
1. Susipažinti su oro ištekliais bei jų reikšme gamtai ir žmogui.
2. Susipažinti su oro taršos veiksniais.
3. Susipažinti su oro taršos tyrimo specifika.

Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti atmosferos taršos poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai.
2. Pateikti išvadas ir pasiūlymus kovojant su atmosferos tarša.

1. ORO IŠTEKLIAI BEI JŲ REIKŠMĖ GAMTAI IR ŽMOGUI

Viena svarbiausių gyvybės atsiradimo ir vystymosi Žemėje prielaidų — ją supantis dujų sluoksnis. Kasdieninėje kalboje labai dažnai jį vadiname paprastai ir suprantamai — atmosfera, oras. Nėra visiškai aišku, kaip susidarė oras. Viena hipotezė teigia, kad azotas – pagrindinė oro sudėtinė dalis – susidarė ir paplito atmosferoje Žemės formavimosi laikotarpiu, vykstant cheminiams procesams dujose, išsiskyrusiose iš Žemės plutos. Taip pat manoma, kad deguonis susidarė pirminėje atmosferoje, kuri susiformavo iš atvėsusios Žemės branduolio dujų.
Deguonis buvo gyvybiškai svarbus pirmiesiems eukariotams. Deguonies gausėjimas atmosferoje padėjo išsivystyti aukštesnėms gyvybės formoms, kurioms deguonis buvo būtina egzistavimo sąlyga – kvėpuodami deguonimi skaidome maisto produktus ir taip apsirūpiname energija.
Oras - tai didelis ir sunkus dujų kiekis, sveriantis 5,15*l015 tonų. Tiesa, palyginus šią didžiulę masę su Žemės mase, ji tesudaro tik 0,000001 pastarosios svorio dalį. Žemutinio atmosferos sluoksnio, kuriame sukaupta apie 80% oro masės, storis svyruoja nuo 8 km iki 17 km. Vienoje knygoje buvo pateiktas toks vaizdingas Žemės ir jos atmosferos palyginimas: Žemė prilyginta apelsinui, o atmosferos sluoksnis — rūkomajam popieriui, į kurį įvyniotas šis oranžinis vaisius.
Žemutinį atmosferos sluoksnį, kuriame sukaupta pagrindinė oro masė, priimta...