Atmosferos tarša ir apsauga

Aplinkos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 68 KB
7 puslapiai

Atmosferos tarsa referatas. Atmosferos tarsa referatas.

"Atmosferos tarsa ir apsauga Lietuvoje"

Turinys

Įvadas 3
1. Oro būklė ir tarša 4
2. Oro apsauga Lietuvoje 8
3. Atmosferos oro teršimo šaltiniai 10
3.1 Elektros jėgainės 11
3.2 Automobiliai 11
3.3 Pramonės įmonės 11
Išvados 12
Naudota literatūra 13

Įvadas

Atmosfera niekada nebuvo idealiai švari, joje visuomet būdavo įvairių priemaišų. Ugnikalnių veikla, Žemės paviršiaus išpustymus, druskų garavimas, įvairios žiedadulkės jau priešistorinis laikais teršė atmosferą.
Kenksmingos medžiagos į žmogaus organizmą patenka per kvėpavimo takus, odą. Poveikis priklauso nuo cheminės sudėties, tirpumo, koncentracijos, žmogaus sveikatos ir individualių savybių.
Pagrindinis atmosferos taršos šaltinis Lietuvoje yra autotransportas, kuris į aplinka išmeta apie 350 tūkst. tonų įvairių teršalų. Daugiausia teršalų į atmosfera išmeta chemijos ir naftos perdirbimo bei statybinių medžiagų pramonės įmonės.
Atmosferos taršą galima sumažinti taip: ribojant benzino naudojimą, svarbu plačiai vartoti suskystintas dujas, metilo ar etilo alkoholį, saulės energiją, elektros variklius ir kitas ekologiškai švaresnes medžiagas bei įrenginius.
Svarbiausią ekologinę problemą sudaro paviršiaus aktyviosios medžiagos. Tai metileno oksido junginiai su aukštesnės klasės alkoholiais, rūgštimis, riebiųjų rūgščių amidais. Šios medžiagos plačiai naudojamos buityje kaip skalbimo, valymo priemonės, naftos, odos pramonėje, kosmetikos gamyboje.
Oro tarša kenkia žmonių sveikatai ir aplinkai. Švaresnio oro poreikis pripažįstamas jau keletą dešimtmečių, imamasi veiksmų nacionaliniu ir ES lygiu bei aktyviai dalyvaujama tarptautinėse konvencijose. ES veiksmai daugiausia buvo skirti minimalių aplinkos oro kokybės standartų kūrimui ir rūgščiojo lietaus bei pažemio ozono problemų sprendimui. Buvo sumažinti didelių kurą deginančių įrenginių ir mobilių šaltinių išmetami teršalai, pagerinta kuro kokybė, o aplinkos apsaugos reikalavimai integruoti į transporto ir energetikos sektorius.

1. Oro būklė ir tarša

Oro tarša − tai tiek vietinio pobūdžio, tiek ir tarpvalstybinė problema, kurią sukelia tam tikri išmetamieji teršalai, kurie arba vieni, arba dėl cheminės reakcijos neigiamai veikia aplinką ir sveikatą.
Pažemio ozonas ir kietosios dalelės („smulkiosios dulkės“) yra daugiausia problemų sveikatai keliantys teršalai. Jų poveikis yra įvairus – nuo nedidelio poveikio kvėpavimo sistemai iki ankstyvos mirties. Ozonas neišmetamas tiesiogiai, o susidaro lakiesiems organiniams junginiams (LOJ) reaguojant su azoto oksidais (NOx) saulės šviesoje....