Atmosferos apsauga

Aplinkos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 74 KB
8 puslapiai

Atmosferos apsauga referatas. Atmosferos apsauga referatas.

ĮVADAS

Aplinkos apsauga šiandien tapo vienu iš svarbiausių žmonijos sprendžiamų problemų. Kad po mūsų galėtų gyventi ateinančios kartos, privalome rūpintis visa mus supančia gamta. Vienas iš aktualių gamtos apsaugos klausimų yra atmosferos užterštumas ir galimybės jį sumažinti. Žinoma, gamyklų neuždarysime, tačiau visi drauge galime nuveikti nemažą darbą – nuo kieme surinktų šiukšlių iki gamtos apsaugos specialistų ir kitų pasaulyje dirbančių gamtos labui žinovų numatytų sprendimų įgyvendinimo.

APLINKOS ORO TERŠALAI

Mus supančiame ore gausu teršalų, kurie patekę į orą pakeičia jo sudėtį. Oro taršos šaltiniai skirstomi į dvi grupes
1. Gamtinius, kuriems priklauso ugnikalnių išsiveržimai, smėlio audros, miškų gaisrai, įvairūs cheminiai procesai.
2. Sąlygotus žmogaus veiklos (antropogeninius). Jie dar skirstomi į
a) Dulkes ir aerozolius;
b) Dujas.
Dulkės ir aerozoliai dažniausiai pastebimi plika akimi. Daugelis gamtoje susidarančių medžiagų nekeičia įprastos oro sudėties ir todėl negali būti priskiriamos teršalams. Tačiau jei tos pačios medžiagos yra antropogeninės kilmės, tai jos dažniausiai tampa teršalais.
Dalis oro teršalų pasižymi suminiu veikimu. Kadangi į aplinkos orą patenka daugybė įvairių teršalų, tai įvertinant bendrą užterštumą, neretai naudojamas kompleksinis oro užterštumo indeksas OUI.

1. Teršalų susidarymas
Svarbiausi antropogeniniai aplinkos taršos šaltiniai yra energijos ir produktų gamyba, transportas, intensyvi gyvulininkystė.
Didžiausia, beveik 90% teršalų dalis susidaro degimo proceso metu: šiluminėse elektrinėse, pramoninėse ir namų ūkio katilinėse, transporto priemonių varikliuose ir t.t.

1.1 Teršalų susidarymas deginant kurą
Tai priklauso nuo deginimo technologijos pobūdžio, kuro rūšies ir degimo sąlygų. Pilnam kuro sudeginimui dėl kūryklos netobulumo ir nepakankamo kuro susimaišymo su oru niekuomet nepakanka stechiometrinio deguonies , t.y. oro kiekio. Trūkstant oro, kuras sudega nepilnai ir degimo produktuose padaugėja teršalų. Be oro trūkumo, nepilną kuro sudegimą gali sąlygoti šie faktoriai:
 Nepakankamas kuro ir oro išsimaišymas;
 Staigus liepsnos atšaldymas;
 Per mažas kuro išbuvimo laikas aukštų temperatūrų srityje;
 Liepsnos atvirumas erdvėje.
Svarbiausi aplinkos oro teršalai, susidarantys degimo procese, yra šie:
 Anglies monoksidas;
 Azoto oksidai;
 Sieros dioksidas;
 Kietos dalelės (suodžiai ir pelenai).
Deginant kai kurias kuro rūšis, galimas ir vandenilio halogenidų, ypač HCL ir HF išsiskyrimas.

1.2 Teršalų...