Atmintis2

Referatas
 5
Microsoft Word 75 KB
8 puslapiai

TURINYS:

Bendrasis apibūdinimas 3

Asociacijos ir jų rūšys 3

Biologiniai atminties mechanizmai 4

Atminties rūšys 5

Pagrindiniai atminties procesai 6

Individualūs atminties skirtuma 9

Literatūra 11

Bendrasis apibūdinimas
Pažinimu gauti įspūdžiai nepradingsta nustojus veikti juos sukėlusiems dirgikliams. Vieni jų išlieka trumpesnį, kiti - ilgesnį laiką ir sieja asmenybės praeitį su dabartimi ir ateitimi. Atmintis yra ankstesnio patyrimo atspindys, kurį sudaro įsiminimas, išlaikymas ir atsiminimas to, kas anksčiau buvo pažinta, išgyventa ir veikta. Atminties reiškiniai būdingi visai gyvajai gamtai. Žmogaus atminties modeliavimas kompiuteriuose atskleidė ste¬binančią jos apimtį (ji lygi maždaug 1016 informacijos vienetų-baitų). Psichologijoje įvairūs atminties ypatumai yra tyrinėti daugiau, negu kitų psichinių procesų. Šiuolaikinės kognityvinės psichologijos duomenimis, atmintis nėra statinis įspūdžių kopijavimo mechanizmas, o sudėtingos struktūros veikimas, pertvarkant jutimo organais gautą informaciją. Šį veikimą galima pavaizduoti tokia schema:

Dėmesys Kartojimas

Sensorinį atspaudą galima palyginu su fotografija. Jis trumpam laikui fiksuoja jutimo organų perduotą medžiagą ir kitaip yra vadinamas fonine, arba tiesiogine, atmintimi. Si atmintis aprėpia apie 4 simbolius ir klaiko juos mažiau negu sekundę. Pirminė, arba kitaip vadinama trumpalaikė, atmintis skiriasi nuo sensorinės atminties ilgesniu informacijos išlaikymu (be kartojimų iš laikome iki 20 - 30 sek.) ir didesne įsimenamos medžiagos apimtimi, kuri lygi 7+2 simboliams. Medžiagos perkėlimas iš sensorinės atminties į trumpalaikę vyksta tada, kai į tą medžiagą nukrypę dėmesys kai įsimenančiam ji kuo nors reikalingą. Dažniausiai ji reikalinga sudėtingoje veikloje atliekant atskiras jos operacijas (mašininkė keletą sekundžių prisimena kiekvieną spausdinamos frazės žodį, telefonistą prisimena numerį, kol sujungia su abonementu, ir pan.). Į ilgalaikę atmintį medžiaga pereina dėka pakartojimų, kurių metu trumpalaikėje atmintyje esanti medžiaga įtraukiama į asociacinių ryšiu sistemą. Ilgalaikėje atmintyje medžiaga saugoma valandas, metus, dešimtmečius, o kai kuri (pvz., gimto, šios kalbos žodžiai) ir visą žmogaus gyvenimą.
Atmintis užima ypatingą padėtį asmenybės psichinių reiškinių siste¬moje. Be atminties kiekvienas pojūtis ir suvokimas būtų naujas, žmogus negalėtų orientuotis tikrovėje. Mąstant be atminties negalima būtų operuoti sąvokomis, vaizduotė neturėtų iš ko kurti naujų vaizdinių, nebūtų ir asmenybės „aš" su pastoviais motyvais,...