Atliekų tvarkymo sistemos diegimas

Aplinkos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 116 KB
15 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………………………………………4
ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS DIEGIMAS…………………6
1. Atliekų susidarymas……………………………………………6
2. Gamybos ir komunalinių atliekų tvarkymas………………………………8
2. 1. Šalinimas sąvartynuose arba kitose vietose ant žemės arba po žeme…8
2. 2. Eksportas………………………………………………………………9
2. 3. Perdirbimas…………………………………………………………10
2. 4. Deginimas…………………………………………………………….10
2. 5. Šalinimas kitais būdais………………………………………………11
3. Netvarkytos (saugomos) atliekos…………………………………………….11
4. Pavojingų atliekų tvarkymas…………………………………………………13
5. Pakuočių tvarkymas………………………………………………………….14
6. Pesticidų atliekų tvarkymas………………………………………………….14
7. Padangų atliekų tvarkymas…………………………………………………15
IŠVADOS…………………………………………………………………………16
LITERATŪRA……………………………………………………………………17

ĮVADAS

Atliekos apibrėžiamos kaip bet kokios medžiagos ar daiktai, kurių juos turintysis atsikrato, nori ar privalo atsikratyti. Europos Sąjungos teisės aktai nustato atliekų tvarkymo principus bei prioritetus ir reikalauja imtis reikiamų priemonių bei užtikrinti, kad atliekos būtų tvarkomos nesukeliant grėsmės žmonių sveikatai ir nenaudojant aplinkai galinčių pakenkti procesų ar metodų.
Lietuvoje atliekų tvarkymo sistema yra kuriama vadovaujantis keliais pagrindiniais principais:
1. Ši sistema turi būti pagrįsta principų hierarchija – pastangos pirmiausia sutelkiamos svarbesniam principui įgyvendinti. Nustatyti trys pagrindiniai atliekų tvarkymo prioritetai: atliekų vengimas, naudojimas ir Saugus jų šalinimas.
2. Ši sistema turi remtis gamintojo atsakomybės už gaminio poveikį aplinkai principu, nes gamintojas, priimdamas svarbius sprendimus, kai gaminys ir technologinis procesas yra projektuojami ir prganizuojama gamyba, turi didžiausią įtaką šio poveikio formavimui.
3. Atliekų tvarkymo išlaidas pagal principą „teršėjas moka“ turi apmokėti atliekų turėtojas ir (arba) medžiagų ir gaminių, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas arba importuotojas.
4. Atliekų tvarkymo sistemos veiksmingumas tiesiogiai priklauso nuo...