Asmenybė ir jos bruožai

Referatas
 5
Microsoft Word 83 KB
10 puslapiai

Įžanga………………………………………………………………….1
1. Asmenybės charakteristika………………………………………2
1.1 Asmenybė. Kas ji?……………………………………………2
1.2 Asmenybės struktūra…………………………………………3
1.3 Asmenybės tikslai, perspektyvos, aspiracijos………….………3
1.4 Asmenybės formavimasis……………………………………4
2. Temperamentas……………………………………………………5
2.1Kas yra temperamentas………………………………………….5
2.2Temperamento tipai……………………………………………6
2.2.1Cholerikas………………………………………….……….6
2.2.2Sangvinikas…………………………………………………7
2.2.3Melancholikas………………………………………………7
2.2.4Flegmatikas…………………………………………………8
2.3Temperamento įtaka žmogaus veiklai……………………………8
3. Charakteris…………………………………………………………9
3.1Charakterio apibūdinimas…………………………………………9
3.2 Charakterio bruožai ir nuostatos………………………………….9
3.3 Charakterio formavimasis……………………………….………10
4.Intelektas……………………………………………………………10
5. Sugebėjimai ir gabumai……………………………………………11
5.1 Sugebėjimų apibrėžimas……………………………………….11
5.2 Sugebėjimų struktūra…………………………………………11
5.3 Sugebėjimų klasifikacija……………………………………….12
5.4 Sugebėjimai ir amžius………………………………………….12
6. Vertybės ……………………………………………………………12
Išvados…………………………………………………………………14
Literatūra………………………………………………………………15

Įžanga

Dažnai gyvenime iškyla klausimas: kas yra žmogus. Niekas nebandys ginčytis, jeigu pasakysime, kad žmogus yra vienas iš sudėtingiausių sistemų, kurios egzistuoja pasaulyje. Asmuo yra žmogiškosios būtybės pagrindas, o asmenybė tėra vienoks ar kitoks šio pagrindo apsireiškimas. Asmuo yra vienkartinė būtybė. Niekas negali manęs pakartoti, nei manęs pakeisti. Niekad pasaulyje nėra buvę tapačių asmenų. Žmogus – asmuo “yra tikslas sau pačiam ir prasmė savyje”. Kiekvienas žmogus kitoks, jo asmenybė vienintelė ir nepakartojama. Tam, kad žmogus...