Asmens savivoka

Referatas
 5
Microsoft Word 46 KB
3 puslapiai

Referatas: Asmens savivoka

Kiekvienas individas suvokiamas daugeliu aspektų: fiziniu, emociniu, moraliniu ir socialiniu. Ir kiekvienas iš mūsų kaip individas turi savivoką. Formuodami savivoką, mes remiamės savimi kaip objektu, įsivaizduodami, kad jis yra savarankiška būtybė, kurią stebi kažkas kitas. Dauguma socialinių tyrimų padalija savivoką į du didelius dydžius: susitapatinimus ir savęs vertinimus.
Socialiniai vaidmenys, ypač tie, kurie tam tikru metu individui yra svarbiausi, didžiąją dalimi susitapatina. Kiekviena mergaitė yra dukra, kiekvienas berniukas yra sūnus, ir daugeliui žmonių būti savo tėvų vaiku yra svarbus sutapimo elementas. Keletas susitapatinimo aspektų tęsiasi visą gyvenimą. Pavyzdžiui, sutapimas su lytimi, suvokimas savęs kaip vyro ar moters atsiranda anksti ir atrodo esąs pagrindinis asmens sutapimo elementas, nors tik tam tikrais gyvenimo laikotarpiais jis yra svarbesnis nei kiti elementai. Bet kadangi individo situacijos gyvenime keičiasi, susitapatinimas nėra įtvirtintas. Jis vystosi ir kinta, individui išmokstant naujus vaidmenis arba kai pasikeičia jau esamų vaidmenų reikalavimai. dirbantis vyras gali sutapatinti savo individualybę su profesija, bet, jam išėjus į pensiją, pirmame plane gali atsidurti jo kaip senelio, turinčio anūkų, vaidmuo.
Požiūriai, siekiai ir vertybės taip pat apibrėžia savivokos turinį, darydami įtakos vaidmenų svarbai ir jų patyrimui. Pavyzdžiui, studentas, norintis tapti daktaru, tikriausiai daug rimčiau studijuos už tą, kuris tikisi paveldėti šeimos verslo rūšį, neatsižvelgiant į mokymosi rezultatus. Gerai mokytis yra pirmo studento susitapatinimo dalis, o antrojo studento pagrindinį susitapatinimą sudaro šeimos lūkesčių pateisinimas.
Be susitapatinimų žmonės jaučia save ir vertina tą grupę žmonių, kuriai jie save priskiria. Savęs vertinimai grįsti dviem dalykais: sugebėjimo pojūčiu ir vertės pojūčiu. Pirmasis yra nukreiptas į žmonių jausmus, kaip gerai jie daro tai, ką daro, ir kokie jie įspūdingi savo veiksmuose. Teiginiai “Aš esu geras dailidė” arba “Norėčiau būti geresniu tėvu” išreiškia savęs vertinimą šiuo aspektu. Antrasis savęs vertinimo pamatas yra...