Asmens pakaltinamumas kaip baudžiamosios atsakomybės sąlyga

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 117 KB
14 puslapiai

PLANAS


I.Pakaltinamumas:1psl.
1. Kas yra pakaltinamumas?1psl.
2. Iš kur atsirado pakaltinamumo prezumpcija?1psl.
II.Nepakaltinamumas:2psl.
1. Kas yra nepakaltinamumas ir kaip jį nustatyti:2psl.
a) medicininis kriterijus;2psl.
b) juridinis kriterijus4psl.
III.Teismo psichiatrinė ekspertizė:5psl.
1. Teismo psichiatrinės ekspertizės skyrimo principai;5psl.
2. Teismo psichiatrinės ekspertizės vykdymo problemos Lietuvoje6psl.
IV.Medicininio poveikio priemonės7psl.
V.Riba tarp pakaltinamumo ir nepakaltinamumo:8psl.
1. Ribotas pakaltinamumas;8psl.
2. Simuliacija10psl.
VI.Pakaltinamumo institutas užsienio valstybėse12psl.

Įvadas

Jei asmuo nusikalto, jis turi atsakyti- tuo buvo vadovautasi jau pirmykštėse bendruomenėse. Demokratinėje valstybėje patraukti asmenį baudžiamojon atsakomybėn gali tik tą padaryti įgaliotos institucijos ir, žinoma, tik už nusikalstamą veiką. Pastarąją apibūdina nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Jei bent vieno būtino požymio nėra- nėra ir baudžiamosios atsakomybės. Nusikalstamos veikos sudėties elemento- nusikaltimo subjekto (visoms BK Specialiosios dalies straipsnių dispozicijos) būtini požymiai yra amžius ir pakaltinamumas. Taigi, jei asmuo nusikalto, bet yra nepakaltinamas, jis negali būti nubaustas.
Viduramžiais protiškai atsilikę asmenys buvo traktuojami taip pat kaip visi kiti nusikaltėliai, ir netgi griežčiau, kadangi buvo manoma, jog juose apsigyvenęs demonas.

• Kodėl mes jų nebaudžiame šiais laikais?
• Kaip nustatyti- asmuo atsako (yra pakaltinamas) ar ne?
• Kaip vyksta teismo psichiatrinė ekspertizė?
• Ir kas nusprendžia nusikaltusio likimą- ekspertas ar teismas?
• Asmuo nepakaltinamas- kaip su juo pasielgti?
• gal jis tik simuliuoja?
• Kur rasti ribą tarp pakaltinamumo ir nepakaltinamumo?
• Ar neturėtume semtis patirties iš užsienio valstybių teisės?

Į visus šiuos klausimus bus ieškoma atsakymų šiame darbe, rašytame remiantis įstatymais, Aukščiausiojo teismo nutartimis, straipsniais, vadovėliais. Kadangi pakaltinamumo klausimas nėra labai išsamiai nagrinėtas mūsų šalyje, naudota ne tik lietuvių autorių literatūra.
Tema aktuali ne tik tuo, kad teisės teoretikų mažai nagrinėta. Problemos kyla praktikoje, kai reikia pripažinti asmenį nepakaltinamu, o ypač, kai asmuo yra ribotai pakaltinamas. Norint tinkamai spręsti praktines problemas, būtina gerai išmanyti teoriją. Vienas iš pagalbininkų galėtų būti rašto darbas.

I.PAKALTINAMUMAS

1. KAS YRA PAKALTINAMUMAS?

Asmens galėjimas nusikaltimo darymo metu suprasti savo veiksmus (ar žmogus nusikalsdamas...