Asmens duomenų apsaugos teisiniai aspektai

Analizė
 5
Microsoft Word 219 KB
31 puslapiai

VILNIAUS UNIVERSITETO
KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS
Informatikos katedra


ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TEISINIAI ASPEKTAI
s a v a r a n k i š k a s d a r b a s

Atliko: A. Kalašinskas

KAUNAS 2004

TURINYS

1. ĮVADAS 4
2. TEISINĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TENDENCIJOS EUROPOS SĄJUNGOJE 5
2.1 ES piliečių požiūris į privatumą IT kontekste 5
2.2 Pagrindinės ES valdžios institucijų veiklos gairės asmens duomenų teisinės apsaugos srityje 2003 - 2004 m. 6
3. TEISINIS DUOMENŲ APSAUGOS REGULIAVIMAS LIETUVOJE 13
3.1 Bendra situacija 13
3.2 Teisinė bazė 13
3.3 Kontrolė ir priežiūra 14
3.4 Problemos, iškylančios duomenų apsaugos teisinio reguliavimo prosesuose ir jų sprendimo būdai Lietuvoje 21
3.4.1 Dažniausiai pasitaikantys pažeidimai 21
3.4.2 Bendro pobūdžio problematika 24
4. IŠVADOS 26
6. PRIEDAI 30
6.1 Priedas nr.1 Lindqvist bylos esmė 30
6.2 Priedas nr.2 Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 32


1. ĮVADAS
Didėjant ekonominei informacijos naudai, didėja ir įvairių rūšių pagundos pasinaudoti tokia nauda neteisėtiems tikslams. Privatumą sauganti techninė bei programinė įranga susiduria su ypatingai pažeidžiama sistemos grandimi - žmogiškuoju faktoriumi.
Teisinė duomenų apsauga apima platų spektrą sistemos elementų - reguliuoja tiek techninę, programinę sistemos dalis tiek ir tų sistemų administratorių bei vartotojų veiksmus – žmogiškąjį faktorių.
Šio darbo tikslas - apibrėžti pagrindines teisinio asmens duomenų reguliavimo kryptis Lietuvoje bei visoje Europos sąjungoje, identifikuoti pagrindines iškylančias problemas bei tų problemų sprendimo variantus.
Darbas susideda iš dviejų pagrindinių dalių – pirmoje, remiantis pastaraisiais metais vykusių konferencijų medžiaga nurodomos pagrindinės duomenų apsaugos specialistų darbo kryptys Europos sąjungos mastu.
Antroje dalyje aprašoma situacija Lietuvoje, pateikiami asmes duomenų apsaugą reguliuojančių teisės aktų sąrašas, kontrolės ir įstatymų tobulinmo mechanizmai, pateikiamos ištraukos iš konkrečių bylų.

2. TEISINĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TENDENCIJOS EUROPOS SĄJUNGOJE
Duomenų apsaugos priežiūros institucijoms susiduriant su naujais iššūkiais (tokiais kaip biometrinių duomenų naudojimas, duomenų kaip prekės vaidmens didėjimas, taip pat globalizacija ir kt.) teisinį tokių situacijų formalizavimą bei jo lankstumą įgyvendinti darosi sudėtingiau.
Europos Taryba jau nuo 1972 m. dirba duomenų apsaugos srityje, kreipdama dėmesį į asmens duomenų tvarkymą automatiniu būdu. 1981 m. Strasbūro konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su...