Asmens duomenų apsaugą ir reguliavimas

 5
Microsoft Word 120 KB
16 puslapiai

dfgdfg

Rašto darbas
Asmens duomenų apsaugą ir reguliavimas

Parengė: dfgdfg

Tikrino: lekt. fdg

Klaipėda, 2005

Įvadas 1
1. Apibrėžimai 2
2. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 3
3. Duomenų apsaugos principai 4
3.1 Pagrindinės sąvokos 4
3.2 Duomenų tvarkymo įteisinimo kriterijai 4
3.3 Duomenų subjekto teisės 5
3.4 Priežiūros institucijos 6
4. Svarbiausios duomenų apsaugos įstatymo sritys 6
4.1 Privačios įmonės / darbuotojų apsauga 6
4.2 Viešasis administravimas / piliečių apsauga 7
4.3 Sveikatos apsaugos sistema 7
4.4 INTERNETAS / Vartotojų apsauga 8
5. Asmens duomenų reguliavimas 8
6. Duomenų apsaugą reglamentuojantys ES teisės aktai 8
6.1 Ką galite padaryti, jei Jūsų teisės yra pažeistos? 9
7. Internetas 10
7.1 Techniniai pagrindai 10
7.2 Interneto veikėjai 11
7.3 Interneto paslaugų teikėjas 11
7.4 Vartotojas 11
7.4.1 Saugumas 12
7.4.2 Konfidencialumas 12
7.4.3 Grėsmės privatumui 12
7.5 Internete siūlomos paslaugos 14
7.6 Elektroninis paštas 14
7.7 Pokalbių kambariai ir kanalai 15
7.8Visuotinis žiniatinklis (WWW) 16
Išvados 19
Literatūra 20
Priedai 20-24


ĮVADAS
Kiekvienas asmuo turi teisę į asmeninio ir šeimos gyvenimo, namų ir
korespondencijos privatumą.[1]
Informacija, susijusi su asmenimis, dažniausiai vadinama “asmens
duomenimis”, renkama ir naudojama daugybėje kasdieninio gyvenimo sričių.
Asmuo pateikia duomenis, kai jis/ji registruojasi bibliotekoje ar sporto
klube, atidaro banko sąskaitą ir pan. Asmens duomenimis laikomi bet kokie
duomenys, galintys identifikuoti asmenį, pvz., vardas (pavardė), telefono
numeris, nuotrauka.
Mano tiklas susipažinti su asmens doumenų saugyba, su problemomis, kurias
susijęs su asmens duomenomis. Trumpai aprašyti visa tai, su kuom mes
susidurem kiekviena diena, bet nematom.Yra daugelio skyrių asmens duomenų
apsaugos. Aš manau, kad dabartinem gyvenimę aktuolų išanalizuoti Internetę
esančios duomenų apsaugą. Lietuvoje tai ne labai išplėstą kaip JAV
valtyjose, bet kiekvieną metą vis daugiau žmonių naudojasį internetų ir
labai mažas procentas žmonių žino savo teisės it teisės kitų.

1.Apibrėžimai[2]
Asmens duomenys
Duomenų apsaugos įstatymai reglamentuoja ne pačią duomenų apsaugą, bet
fizinių asmenų apsaugą, (“duomenų subjekto” apsaugą), asmenų, kurie gali
būti tiesiogiai ar netiesiogiai atpažinti pagal kriterijus, būdingus jų
fizinei, psichologinei, protinei, ekonominei, kultūrinei ar socialoginei
tapatybei.
Fizinis asmuo paprastai identifikuojamas pagal tokią informaciją...