Asmeninio kompiuterio atmintinės

 5
Microsoft Word 117 KB
15 puslapiai

1. VIDINĖ ATMINTIS
Vieną iš svarbiausių asmeninio kompiuterio komponentų sudaro vidinė atmintis, kurioje sau-gomos vykdomos programos ir rezultatai.
Šiuolaikiniuose asmeniniuose kompiuteriuose yra trijų skirtingų paskirčių vidinės atmintys:
• Operatyvioji atmintis (RAM).
• Pastovioji atmintis (ROM).
• Spartinančioji atmintis (CASHE).
Pastovioji ir operatyvioji atmintys sudaro pagrindinę kompiuterio atmintį.
1.1 Operatyvioji atmintis

Operatyvioji atmintis – tai mikroschema, kuri suskirstyta ląstelėmis. Vienoje atminties ląste-lėje dvejetainių pavidalu telpa vienas baitas (8 bitai) įvairių rūšių informacijos. Kiekviena ląstelė turi savo adresą, kurį sudaro tam tikro ilgio dvejetainis kodas. Rašydamas duomenis į atmintį arba juos iš ten imdamas, mikroprocesorius iš pradžių adresų magistrale siunčia dvejetainį adreso kodą (ląstelės adresą). Paskui nurodama ar duomenys bus skaitomi ar rašomi, ir duomenys perduodami duomenų magistrale. Kai duomenys įrašomi į ląstelę, ankstesnis jos turinys perrašomas, o skaitant duomenis – sukuriama tos ląstelės kopija ir todėl jos turinys lieka nepakitęs.
Operatyvioji atmintis dar vadinama tiesioginio kreipimosi atmintimi (RAM – Random Ac-cess Memory), kadangi bet kuriuo metu galima kreiptis į laisvai pasirinktą ląstelę. Operatyviojoje atmintyje duomenys gali būti saugomi, skaitomi bei įrašomi. Tačiau išjungus energijos šaltinį jie pra-randami, nes operatyvioji atmintis yra laikina ir jos darbui reikalinga elektros energija. Informacijai saugoti ilgą laiką naudojama išorinė atmintis (žiūrėti 2 skyrių).
Funkcijos. Tiesioginio kreipimosi atmintis atlieka daug funkcijų. Pagrindinė jos funkcija – palaikyti ryšį tarp mikroprocesoriaus ir likusių kompiuterio dalių. Mikroprocesorius naudoja tik tas programas ir duomenis, kurie darbo metu saugomi RAM. Operatyvioji atmintis atlieka ir kitas svar-bias funkcijas:
♦ saugo operacinės sistemos kopiją, kuri įrašoma į RAM įjungus kompiuterį, ir lieka tol, kol kompiuteris išjungiamas;
♦ saugo taikomųjų programų paketų kopijas;
♦ saugo duomenis, kurie buvo įvesti klaviatūra ar kitais įvesties įrenginiais;
♦ saugo duomenų apdorojimo rezultatus.
RAM loginė struktūra. Operatyvioji atmintis padalinta į kelias skirtingas sritis, kurios su-daro RAM loginę struktūrą. RAM loginė struktūra priklauso nuo naudojamos operacinės sistemos ir asmeninio kompiuterio konfigūracijos. Šis loginis atminties paskirstymas padidina jos našumą ir pa-lengvina jos valdymą. Operatyviąją atmintį galima paskirstyti į 5 logines sritis (žiūrėti 1 priedą, 1 pav.):
♦ standartinė (Conventional);
♦ aukštesnioji (UMA...