Armalis

Aplinkos konspektai
Konspektas
 5
Microsoft Word 140 KB
19 puslapiai

vAplinkosauga


Tai žmogaus santykis su aplinka( gamtą teršia vartotojas, o ne chemikas).Kaip taikiai sugyvent su aplinka („Common sense not so common“).
EPA- teisingai informuoti. Teisingus sprendimus priima politikai.
Žmonės įkvepia įvairias dujas, visas maistas oksiduojamas, kai kas iškvepiama( pvz.CO du, CH keturi).
Dozė- sukauptas medžiagos kiekis per laiko vienetą.Norma- leidžiama koncentracija, kuri nedaro žalos žmogui.(Pvz.CO norma, kuri nekenkia 9,35, Amerikoje 4,42).
24ppm nekenksmingas CO kiekis pasaulyje( nerūkantis žmogus išskiria 4-5ppm CO)
2C+O2->2CO(O2 trūkumas)
Baltijos jūra labai užteršta, kadangi ji sekli. Aplink gyvena 35 miljonai žmonių.Baseinas- visos upės, kurios neša savo vandenis į Baltijos jūrą.Kol nuteka iki jūros upės daugmaž išsivalo ir į ją atneša tik nedidelę dalį teršalų(45% lenkai, 12% švedai, jie gana švarūs).Po II-ojo pasaulinio karo joje paskandinta daug nuodingų medžiagų. Visi mėtė tas medžiagas ?, o rusai- bet kur.
Dugno nuosėdos- visa, kas nusėda(dumblai).Izoliuoja nuskandintas medžiagas, deguonies patenka mažai, tačiau korozija pamažu vistiek vyksta.
Aplinkos apsauga/gamtosauga XIXa. Pabaigoje paspartėjusi gamyba,dideli kiekiai nuodingų medžiagų.Tuo metu gamta reiškė žaliosios gamtos apsaugą.Gamtos apsauga- racionalus gamtinių resursų naudojimas ir apsauga nuo teršimo.
Aplinkos mokslai visi biologiniai, geologiniai mokslai.Jų tyrimo objektas- aplinka.Chemija, fizika, matematika- ne.Aplinkos chemija- tiria cheminius pokyčius aplinkoje. Pagrindinės tyrimo sritys – grunto ir vandens tarša, įskaitant cheminę aplinkos degradaciją, chemikalų judėjimą aplinkoje ir jų poveikį biotai.Tai ne cheminė sritis.Aplinkos geologija- grunto tyrimus, vulkaninius reiškinius bei Žemės plutos evoliuciją. Kai kuriose klasifikacijose į šią discipliną įtraukiama ir hidrologija su okeanologija.
Ekologija– mokslas, tiriantis gyvųjų organizmų santykius su gyvenamąja aplinka, įskaitant tokius fizinius veiksnius (faktorius) kaip klimatas, geografinės sąlygos, gyvosios ir negyvosios gamtos sąveiką. Ekologijos terminą įvedė vokiečių biologas darvinistas Ernstas Haeckelis.(1828m.).1890m.danas E.Warnuno pradėjo plačiai jį naudoti.
XXa.I pusė susijusi su aplinkosauga ir aplinkotyra.
Ekologija
• Aplinkotyra(tiria aplinką)
• Aplinkotvarka(kraštovaizdžio formavimas)
• Aplinkosauga(įstatyminė bazė).
Ekologija paplitusi slaviškuose kraštuose.Vienas pirmųjų anglas Commoner išleido knygą „Uždaras ratas“(1970m.).Bandė parodyti kaip viskas su viskuo susiję.Nuo to laiko prasidėjo problemos tyrimas.Ta knyga išleista rusų kalba.
1. Viskas susieta...