Arkikatedra klasicizmo architektūros simbolis Lietuvoje

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 52 KB
5 puslapiai

Klasicizmo architektura lietuvoje. Klasicizmo architektura lietuvoje. Klasicizmas lietuvoje referatas. Klasicizmas europoje ir lietuvoje. Architektūra - stilių ir formų kaita lietuvoje." referatas. Referatas architektura lietuvoje. Klasicizmas europoje ir lietuvoje rasinis. Klasicizmas lietuvoje referatas.

Turinys:

1. Įžanga 3
2. Klasicizmas architektūroje 3
3 .Arkikatedros architektas - Laurynas Stuoka Gucevičius 5
4. Arkikatedros istorija 6
5. Arkikatedros architektūra 7
6. Išvados 10
1. Įžanga


Sunku būtų įsivaizduoti Vilnių ar net Lietuvą be arkikatedros.
Vilniaus Arkikatedra stovi Neries ir Vilnelės santakoje, pačiame Vilniaus
centre. Tai svarbiausia katalikų bažnyčios šventovė Lietuvoje, Arkikatedros
pastatas – reikšmingiausias Lietuvos klasicizmo statinys, tapęs Lietuvos
klasicizmo simboliu. Arkikatedra taip pat turi gotikos, renesanso bei
baroko bruožų. Arkikatedrą, kurią dabar matome suprojektavo ir statybai
vadovavo vienas žymiausių Lietuvos architektų – Laurynas Stuoka Gucevičius.

2. Klasicizmas architektūroje

Klasicizmo stilius susiformavo XVII a. Prancūzijoje, o XVIII a. –
XIX a. pirmoje pusėje paplito kitose Europos ir šiaurės Amerikos šalyse.
1711m. buvo atrastas Herkulanumas, o 1748 metais – Pompėja. Taip pat
didelių atradimų buvo padaryta Romoje, Tivolyje ir kitur. Dėl šių
atradimų išaugo susidomėjimas senovės Graikijos ir Romos architektūra.
Klasicizmu naujasis stilius buvo pavadintas dėl klasicistinės
architektūros formų propagavimo. Klasicizmas buvo visiška priešingybė
barokui. Klasicistiniuose statiniuose buvo atsisakoma barokui būdingo
puošnumo bei įmantrumo. Vietoj to buvo naudojamos taisyklingos linijos ir
plokštumos, simetriškas išplanavimas, saikingas dekoravimas. Daugiausiai
buvo statomi centriško arba stačiakampio plano pastatai – rūmai, triumfo
arkos, vilos. Klasicizmo laikotarpiu miestuose buvo kuriamas taisyklingas
gatvių tinklas, didelės atviros aikštės, susijungiančios su gatvėmis ar
krantinėmis, dideli visuomeninių pastatų, rūmų ansambliai su taisyklingo
išplanavimo sodais ir parkais.
Daugumoje Europos šalių klasicizmas plito nuo XIII amžiaus vidurio
iki 1830 metų. Stiliaus raida vyko dviem etapais: nuo XIII amžiaus
vidurio iki XIX amžiaus pradžios ir nuo XIX amžiaus pradžios iki 1830
metų. Pirmajam etapui būdingos plastiškesnės formos, dažnai ne visai
prarastas ryšys su baroku. Antrojo etapo architektūra griežtesnių formų,
paremta gilesniu antikos meno žinojimu, nors su ampyru jau pasirodė
prieštaravimų tarp formos ir konstrukcijos.
Lietuvos architektūroje pirmieji rimtesni klasicizmo požymiai
atsirado apie XVIII amžiaus aštuntąjį dešimtmetį. Lietuvos klasicizmo
architektūroje matosi du ryškūs laikotarpiai: iki Lietuvos ir Lenkijos
valstybės suirimo ir po jo. Pirmuoju laikotarpiu (1780 – 1795 metai)
reiškėsi ankstyvasis ir brandusis, antruoju (1795...