Aristotelio politika

Referatas
 5
Microsoft Word 33 KB
1 puslapis

Aristotelis politika referatas. Aristotelis politika referatas. Aristotelis politika ir valstybe referatas. Aristotelis politika ir valstybe referatas.

Aristotelis “Politika”
Politika – žymus Aritotelio kūrinys, apibūdinantis valstybę, jos valdymo formas ir santvarkas. Tai ganėtinai sudėtingas kūrinys žmogui (Pvz. man), kuris neturi nieko bendra su jo (to kūrinio) pavadinimu. Bet kai kuriais atžvilgiais ir aš turiu tvirtą nuomonę, kuri gali ir nesutapti su “Politikos” autoriaus.
Aristotelis rašė, jog viso ko pradžia – vyriškas ir moteriškas pradai, taip pat iš prigimties valdantysis ir valdomasis. Iš šių dviejų bendrijų visų pirma kilo ūkis. Ūkiai būrėsi į bendrijas pavadintas kaimais. Kaimai vėl jungėsi į bendriją, dar žinomą kaip valstybę. Žmogus,anot Aristotelio, iš prigimties yra pilietinis gyvūnas ir jo gimimas reiškia, jog jis vaidins savo vaidmenį valstybės gyvenime:”…juk jei žmogus, būdamas atskiras,nėra sau pakankamas, jo santykis su visuma yra panašus į kitų dalių santikį su visuma, o tas, kuris negali įsijungti į bendriją ar yra sau pakankamas ir nieko nestokoja, nėra ir valstybės dalis, taigi yra arba gyvulys, arba dievas.” Nežinau ar tiksliai viską supratau, bet manau, kad rašytojas norėjo pasakyti, jog jei žmogus nėra valstybės dalis, tai jis gyvulys arba dievas. O kaip mes tada pavadintymėm Australijos gyventojus bušmenus – gyvuliais ar dievais? Jie gal ir gyvena savo bendrijoje, bet Australijos, kaip valstybės, gyvenime nedalyvauja išvis.
Aristotelis politines santvarkas skirsto į teisingas ir neteisingas....