Argumentai už ir prieš muitus

Referatas
 5
Microsoft Word 142 KB
18 puslapiai

Turinys
Įvadas 2
1. Muitų rūšys, esmė ir funkcijos 3
1.1. Muitų rūšys 3
1.2. Muitų naudojimo atskirose šalyse ypatybės 4
1.3. Muitų naudojimo ekonominė prasmė ir pasekmės 5
2. Muitų įvertinimas skirtingose ekonominėse teorijose 8
3. Muitų naudojimą pateisinantys argumentai 10
3.1. Nacionalinės gynybos problema 10
3.2. Argumentai ginantys jaunas ekonomikos šakas. 11
3.3. Argumentai, ginantys jaunas valstybes, įvedus muitą 12
3.4. Gyventojų darbo užimtumo užtikrinimas 13
3.5. Muitai- nacionalinė gamybos skatininmo priemonė. 14
3.6. Papildomos valstybės pajamos 15
3.7. Apsauga nuo pigios darbo jėgos 15
4. Argumentai pasisakantys prieš muitus 17
4.1. Muitai stabdo ekonominį vystymąsi. 17
4.2. Sukelti prekybiniai nesutarimai 18
4.3. Muitai didina vartotojų mokesčius 18
4.4. Importo mokestis griauna šalies eksportą. 19
4.5. Muitai sąlygoja užimtumo mažėjimą. 21
5. Užsienio prekybos apribojimai ir laisva prekyba 22
Išvados 25
LITERATŪRA 26

Įvadas

Pastaruoju metu viešumon keliama vis daugiau problemų, susijusių su muitų politika ir muitinių darbu. Neretai Lietuvos valdžia kaltinama tuo, kad nepakankamai gina vietos gamintojus, nesugeba pažaboti kontrabandos. Kita vertus, žmonės vis dažniau ir garsiau piktinasi, kad dėl didinamų muitų auga kainos, mažėja prekių pasirinkimas, muitinės sistemoje klesti netvarka. Muitų politikos klausimai neišvengiamai įgauna tarptautinį pobūdį .
Muito mokesčio egzistavimas savaime trukdo verslui, prekybai, efektyviam išteklių pasiskirstymui. Jis verčia į Lietuvą įvežti ne tas prekes, kurių normaliai labiausiai reikėtų, bet tas, kurios mažiau apmuitinamos, įvežti iš tų šalių, su kuriomis muitinės režimas palankesnis. Muitai riboja ūkio plėtrą, mažina efektyvumą ir galimybes geriau patenkinti vartotojų poreikius.
Pagrindiniai importo ir eksporto muitai. Muitais dažniausiai apmokestinamos įvežamos prekės, bet kartais ir išvežamos yra apmokestinamos. Eksporto muitai pvz Rusija naudoja eksporto muitus naftai, nes vis tiek reiks eksportuoti. Dažnai tai būna ištekliai, nors gali būti ir pramoninės prekės.
Daugelis ekonomistų pasisako už laisvą prekybą, .t.y. jei ir ne už muitų atsisakymą, tai bent jau už jų sumažinimą. Apskritai paėmus ekonomistai į įvairias užsienio prekybos žiūri skeptiškai palyginus su kitų profesijų atstovais.
Lietuvos prekybos teikiamais privalumais niekas neabejoja šiais laikais, bet dažnai taikomi įvairūs tarptautinės prekybos apribojimai – kartais jie yra būtinybė. Reikia išsiaiškinti kas išlošia, o kas pralošia iš muitų įvedimo.
Šiame darbe išsmiau...