Areštuoto turto įkainojimas saugojimas ir administravimas

 5
Microsoft Word 131 KB
17 puslapiai

AREŠTUOTO TURTO ĮKAINOJIMAS, SAUGOJIMAS IR ADMINISTRAVIMAS

Vykdymo proceso kursinis darbas


Kaunas 2006
TURINYS

ĮVADAS 3
1. AREŠTUOTO TURTO ĮKAINOJIMAS 4
1.1. Turto vertės nustatymo metodai 8
1.1.1. Lyginamosios vertės metodas. 9
1.1.2. Atkuriamosios vertės metodas 11
1.1.3. Naudojimo pajamų vertės metodas 12
1.2. Turto vertintojo sąvoka, reikalavimai, vertintojų grupės 14
1.3. Turto vertinimą atliekančios ir prižiūrinčios organizacijos ir įmonės 15
2. AREŠTUOTO TURTO SAUGOJIMAS 17
3. AREŠTUOTO TURTO ADMINISTRAVIMAS 17
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 23
LITERATŪRA 25

ĮVADAS

Turto ir verslo vertinimo sistema Lietuvoje susiformavusi visai neseniai. Pirmaisiais turto vertinimo paslaugų vartotojais tapo nekilnojamojo turto pirkėjai ir pardavėjai, paskolas išduodantys bankai, draudimo įmonės ir kt. Ilgainiui šis sąrašas plėtėsi, apimdamas vis naujas ekonominio gyvenimo sritis.
Vykdant turtinio pobūdžio teismų sprendimus išieškoma iš skolininko turto. Antstolis surastą skolininko turtą privalo areštuoti, įkainoti, užtikrinti jo saugojimą. Taip pat galimas lėšų išieškojimas įsiskolinimui padengti vykdant skolininko turto administravimą. Taip pat yra viena iš priverstinio vykdymo priemonių.
Taigi areštuoto turto įkainojimo, saugojimo ir administravimo tema yra labai aktuali, kadangi įvykus antstolių reformai, paprastai skolininkai dar nelabai žino, kaip vykdomas jų areštuoto turto įkainojimas, koks asmuo gali būti skiriamas turto vertintoju (ekspertu), saugotoju, administratoriumi, kokie yra turto vertintojo (eksperto) nušalinimo pagrindai, kaip apginti pažeistas teises, susijusias su turto vertinimu, saugojimu, administravimu.
Šio darbo tikslas – apžvelgti ir įvertinti areštuoto turto įkainojamą, saugojamą ir administravimą Lietuvos Respublikoje. Darbo objektas – areštuotas turtas.
Šiam tikslui įgyvendinti, darbe siekiama:
Supažindinti su turto vertinimo, rinkos vertės, sąvokomis.
Apžvelgti turto vertinimo būdus, dažniausiai naudojamus metodus turto vertei nustatyti Lietuvos Respublikoje.
1. Aptarti turto vertintojų grupes, kvalifikacijas, turto vertintojams keliamus reikalavimus.
2. Aptarti areštuoto turto saugojimo ir administravimo vykdymą Lietuvos Respublikoje.
3. Išanalizuoti iš areštuoto turto vertinimo, saugojimo ir administravimo kylančias problemas, pateikti išvadas ir pasiūlymus.
Darbas atliktas remiantis teisės aktų analizės metodu.

1. AREŠTUOTO TURTO ĮKAINOJIMAS

Antstolis areštuoja skolininko turtą surašydamas turto arešto aktą . Areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia...