Archyvai ir dokumentų saugojimas Lietuvoje

Referatas
 5
Microsoft Word 46 KB
3 puslapiai

Referatai apie dokumentu archyvavima. Referatai apie dokumentu archyvavima. Referatų saugojimo terminas. Valstybinis archyvas - referatas. Referatas apie archyvus. Referatų saugojimo terminas. Valstybinis archyvas - referatas. Referatas apie archyvus.

ARCHYVAI IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS
LIETUVOJE

Valstybinė archyvų sistema

Lietuvos valstybinę archyvų sistemą sudaro: Lietuvos Archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir jam pavaldūs valstybiniai archyvai bei kitos įstaigos: Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Lietuvos valstybės naujasis archyvas, Lietuvos centrinis metrikų archyvas, Lietuvos ypatingasis archyvas, Lietuvos literatūros ir meno archyvas, Lietuvos vaizdo ir garso archyvas, Lietuvos visuomenės organizacijų archyvas, Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus apskričių archyvai, Lietuvos archyvų biblioteka.

Valstybinės archyvų sistemos įstaigos

1. Lietuvos archyvų departamentas formuoja ir įgyvendina valstybės politiką raštvedybos ir archyvų srityje, valdo Lietuvos archyvų fondą, pavaldžius archyvus ir įstaigas, prižiūri visą Lietuvos archyvų fondą, tvarko šio fondo sąvadą, rengia, tvirtina ir derina norminius dokumentus, reglamentuojančius Lietuvos archyvų fondo saugojimą, tvarkymą, naudojimą, taip pat atstovauja Lietuvos respublikos tautinėse organizacijose. Departamento nustatyti reikalavimai dokumentų rengimui, tvarkymui, apskaitai bei saugojimui yra privalomi viešojo administravimo institucijoms ir įstaigoms, o dokumentų terminai – visiems ūkio subjektams.
2. Lietuvos centrinis valstybės archyvas – seniausias archyvas. 1921 m. spalio 19 d. laikoma oficialia archyvo įkūrimo data. Archyve saugomi valstybinių, vietos savivaldos, visuomeninių organizacijų, nevalstybinių institucijų, asmenų dokumentai nuo 1918 m. iki 1990 m. Nuo 1993 m. pagrindinė archyvo darbo kryptis – dokumentų išsaugojimas. Dokumentai ruošiami mikrofilmavimui, tobulinami bylų apyrašai.
3. Lietuvos valstybės istorijos archyvas saugo institucijų dokumentus nuo XVI a. iki 1918 m. Archyvas yra baigęs dokumentų komplektavimą, kadangi institucijų, kurių dokumentus komplektavo archyvas, jau seniai nebėra. Todėl svarbiausios archyvo darbo sritys: dokumentų išsaugojimas, atsarginio fondo kaupimas, skaitytojų aptarnavimas, informacinių sistemų tobulinimas. Siekiant išsaugoti dokumentų...