Archimedo desnis

Fizikos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 43 KB
3 puslapiai

Archimedo desnis referatas. Archimedo desnis referatas.Jeigu esate bandę vandenyje pakelti akmenį ar kokį kitą daiktą, turbūt pastebėjote, kad kelti ką nors vandenyje daug lengviau, negu ore. Kodėl taip yra?
Jeigu ant spyruoklės pakabinsime kūną, jis tą spyruoklę šiek tiek ištemps. Tačiau jeigu kūną panardinsime į vandenį, kūnas truputį pakils, o spyruoklė susitrauks. Vadinasi, kūną turi veikti aukštyn nukreipta jėga, kuri kelia kūną aukštyn.

*Archimedo jėga

Jėga, kuri stumia aukštyn skysčiuose (dujose)
panardintus arba plūduriuojančius kūnus,
vadinama Archimedo jėga.

• Jėga, išstumianti visiškai panardintą skystyje kūną, yra lygi svoriui skysčio, kurio tūris toks pat, kaip ir panardintojo kūno.
• Jėga, išstumianti skystį iš dujų, lygi svoriui dujų, kurių tūris toks pat, kaip ir panardintojo kūno.

*Archimedo dėsnis

FA=ρSVg

Skystyje (dujose) panardintą kūną veikia aukštyn nukreipta jėga, lygi kūno išstumto skysčio (dujų) svoriui.
Kūną skystyje veikia dvi jėgos –žemyn nukreipta sunkio jėga ir aukštyn nukreipta Archimedo jėga.

Šių jėgų veikiamas kūnas juda didesniosios kryptimi.

1. Kūnų plūduriavimo sąlyga

Kūno sunkio jėga didesnė už Archimedo jėgą:

mg > FA ρk > ρs

Kūnas skęsta.

2. Kūnų plūduriavimo sąlyga

Kūno sunkio jėga lygi Archimedo jėgai:

mg = FA ρk = ρs

Kūnas pasineria į skystį ir gali laikytis bet kuriame gylyje.

3. Kūnų plūduriavimo sąlyga

Kūno sunkio jėga mažesnė už Archimedo jėgą.

mg < FA ρk < ρs


Kūnas kyla į skysčio paviršių.

*Archimedas

Archimedas (Archimēdēs) –
graikų inžinierius ir vienas didžiausių
matematikų istorijoje, gyvenęs Antikos
laikais, apie 287 – 212 m.pr.Kr.
Archimedas ypač reikšmingas šių dienų mokslui tuo, kad naudojo eksperimentus ir savo išradimus patikrinti teorijai, ir tuo, kad pripažino, jog pagrindiniai dėsniai, kuriuos galima išreikšti matematinėmis formulėmis, atspindi fizikinius reiškinius.
Archimedo dėsnis paaiškina...