Archeologiniai paminklai tirti lazdijų rajone

Referatas
 5
Microsoft Word 61 KB
6 puslapiai

Referatas paminklai. Archeologija referatas. Akmens amziaus dirbinio referatas. Referatas paminklai. Archeologija referatas. Akmens amziaus dirbinio referatas.

KRETINGOS JURGIO PABREZOS
GIMNAZIJA

Samoskutis

Archeologiniai paminklai,
tirti Lazdijų rajone

dėst.

KRETINGA

Turinys

Įvadas 3
Akmens amžiaus paminklai 5
Piliakalniai 8
Senkapiai ir pilkapynai 13
Išvados 14
Priedai 15

Įvadas

Lazdijų rajone, kaip ir visoje Lietuvoje yra įvairių archeologinių paminklų. Pirmą archeologinių paminklų grupę sudaro akmens ir žalvario amžių stovyklos ir radiniai. Antrą archeologinių paminklų grupę sudaro piliakalniai. Jų Lazdijų rajone tikrai nemažai, tačiau nuodugniai tyrinėti yra tik du: Rudaminos ir Paveisininkų. Trečiąją grupę sudaro I-XIII a. pilkapynai ir senkapiai. Bet ir jie Lazdijų rajone tik keturi. Ketvirtąją grupę sudaro archeologiniai radiniai, daugiausia papuošalai, tačiau Lazdijų rajone tokios radimvietės beveik visai netyrinėtos.
Savo referate nuodugniausiai aprašiau akmens ir žalvario a. stovyklas bei jų radinius ir piliakalnius. Naudojausi Lietuvos TSR archeologijos atlasais - I, II bei III tomais.

Akmens amžiaus paminklai

Pagrindiniai akmens amžiaus paminklai yra stovyklos ir gyven-vietės. Stovyklomis vadiname medžiotojų bei žvejų laikino sustojimo vietas prie upių ar ežerų, gyvenvietėmis - jau vėlyvojo neolito bei ankstyvojo metalų laikotarpio gyvulių augintojų bei žemdirbių kultūros paminklus. Stovykloms bei gyvenvietėms būdingi kultūriniai sluoksniai arba bent jų pėdsakai, kuriuos sudaro židinių liekanas, anglys, skaldyti titnagai, ypač skeltės, bei dirbiniai, keramika ir kt.
Akmens amžiaus medžiaga skirstoma į grupes: 1. Paleolito ir epipaleolito, 2. Mezolito, 3. Neolito ir 4. Ankstyvojo metalų laikotarpio gyvenvietės ir radiniai. Čia apžvelgsiu, kokios akmens amžiaus radim-vietės ir radiniai yra Lazdijų rajone.
Ančia - kaimas, Veisiejų apylinkėje. Stovykla priešais Veisiejus, kitoje ežero pusėje, apie 30-50 m. nuo kranto, ant salpos, į šiaurę nuo Ančios ežero maža vietelė. Radiniai - titnaginės skeltės ir nuoskalos.
Baltašiškė - Šaulėnų apylinkėje. 1 stovykla aukštame Nemumo krante, vietoje, vadinamoje “Aviernyčia”. Radiniai mezolitiniai: svidri-niai, lanutiniai antgaliai, žeberklų ašmenėliai, gremžtukai, rėžtukai, stambieji dirbiniai, skaldytiniai. Neolitiniai dirbiniai: antgaliai gremžtukai. 2 stovykla netoli Nemumo ir vieškelio, dirvose. Radiniai: spaustukai, skalda, akmeninio kirvio fragmentai. 3 (trečia) stovykla yra smiltynas ant II terasos pakraščio, prie kelto. Radiniai žalvario amžiaus: ovalinis peilis, dirbinėliai, skalda. 4 (ketvirta) stovykla - smėlėtas laukas ant II terasos, priešais Neravų stovyklą. Radiniai paleolitiniai,...