Arabų filosofija avicena averojus

Referatas
 5
Microsoft Word 66 KB
7 puslapiai

Įžanga

Ankstyvaisiais viduramžiais Vakarų Europoje lygiagrečiai su lotyniškąja, krikščioniškąja filosofija rutuliojosi ir kita filosofija – arabų filosofija. Jos raidos sąlygos buvo kitos: arabai buvo susipažinę su graikų filosofų veikalais ir jų pagrindu kūrė savo teorijas. Arabai, VI – XI amžiais sujungę didžiulius plotus nuo Ispanijos vakaruose iki Vidurinės Azijos ir šiaurės vakarų Indijos rytuose, padėjo šiuolaikinio mokslo pamatus – ant jų iškilo ir mūsų civilizacija. Arabų tautas jungė viešajame gyvenime vartojama arabų kalba ir islamo religija.

Arabai – graikų filosofijos perėmėjai
„Kai Graikijoje nebeliko sąlygų mokslui išlikti ir vystytis, graikų mokslas rado prieglobstį Persijoje, <> vėliau - Sirijoje“ (1. 276 psl.). „Pirmieji arabų ir senosios graikų kultūros tarpininkai buvo Sirijos krikščionys - nestoriečių erezijos šalininkai. Edesoje jie buvo įsteigę mokyklą, vertė į sirų kalbą graikų klasikus, studijavo antikinę filosofiją ir mediciną. 489 m. ši mokykla, kaip eretiška, buvo uždaryta. Dauguma jos dėstytojų pabėgo į Persiją, kur taip pat įkūrė savo mokyklą. <> Helenizuoti persai ir sirai tapo pagrindiniais islamo teoretikais. Helenizmo tradicijas jie perdavė ir arabams“ (3. 200-201 psl.). VII a. iškilus Arabijai, sirų mokslininkai telkėsi Bagdado rūmuose. Iš sirų į arabų kalbą buvo išversti Aristotelio raštai, o X a. įsteigtas vertimų institutas, kur iš naujo išversta daugybė mokslo veikalų: Aristotelio, Platono, daugybė neoplatonikų raštų, graikų mokslininkų veikalų, astronomų, matematikų darbų.

Intelektualinė arabų kultūra
Graikų mokslo paveldą arabai perėmė, aprėpę daugybę sričių. „Arabai išgarsėjo visų pirma mokslininkais. Perėmę iš indų skaitmenis, kuriuos paskui pasisavino Europa, arabai išplėtojo matematiką. Arabai sukūrė algebrą - matematinių santykių raidiniu žymėjimu paremtą matematikos mokslą. Arabų astronomai gana tiksliai apskaičiavo Žemės rutulio dydį, <> iškėlė mintį, kad žemė sukasi apie Saulę. Arabų geografai sudarė daugelio šalių ir jūrų žemėlapius, aprašė daugybę europiečiams nežinomų šalių“ (2. 80 psl.). „Arabai išmoko pasigaminti kompasą, paraką, mechaninį laikrodį, popierių. Jie kaupė Rytų kultūros vertybes, rinko antikos mąstytojų kūrinius <> pagal vieną taikos sutartį iš Bizantijos pareikalavo po vieną egzempliorių visų žinomų autorių knygų“ (3. 201 psl.). „Sukaupta išmintis buvo analizuojama, perkuriama, plėtojama. Kelią į pasaulio pažinimą <> arabai pradėjo remdamiesi graikų įsitikinimu, kad už regimojo...