Arabai ir islamas arabų kalifatas

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 34 KB
2 puslapiai

Arabai ir islamas. Arabų kalifatas

1. Apibūdinkite Arabijos pusiasalio gamtos sąlygas ir jų įtaką gyventojų buičiai ir ūkiui.

Arabijos pusiasalis yra didžiausias pasaulyje. Tačiau didžiąją jo dalį užima sausosios stepės, pusdykumės ir dykumos. Tai turėjo tiesioginės įtakos vietinių gyventojų buičiai ir ūkiui. Dėl karšto bei sauso Arabijos klimato (20 - 47C), dėl upių nebuvimo vietiniai gyventojai visuomet kentė vandens ir maisto nepriteklių. To pasekoje negalėjo vystytis sėslūs gyventojai - visi arabai, išskyrus gyvenantys oazėse, buvo klajokliai (beduinai - stepių gyventojai). Jų neatskiriamas palydovas ir pagalbininkas - kupranugaris, galintis nuo 5 vasarą iki 20 parų žiemą išbūti be vandens. Dėl tos pačios priežasties arabai negalėjo laikyti ir arklių, nes maitinami mėsa ir bei žuvimi jie tapdavo nesuvaldomi. Pietvakarių Arabijoje, kur buvo tinkamų žemdirbystei plotų, arabai sukūrė oazes. Pajūriu, kur daugiau vandens, kūrėsi miestai, ėjo tarpžemyninis prekybinis kelias. Vystymasis vyko ten, kur buvo daugiau maisto ir vandens. Didžioji Arabijos pusiasalio dalis buvo nenaudojama ir nenaudinga.

2. Nurodykite svarbiausius islamo religijos ypatumus.

-Islamas - monoteistinė religija (garbinamas vienas dievas).
-Dievu laikomas Alachas, neigiama Trejybė. Kristus bei Muchamedas - pranašai.
-Rojus “žemiškesnis” nei krikščioniškasis.
-Musulmonui nesuteikta valios laisvė.
-Kitokie nei krikščioniškieji šeimos įstatymai - galima daugpatystė.
-Privalomas meldimasis penkis kartus dienoje. Privalomas aukojimas, pasnykai.
-Draudžiami vynas ir kiauliena.
-Kitoks požiūris į karus, žudymus.

3. Kodėl arabai palankiai priėmė Muchamedo mokymą - islamą?

Muchamedas pasiskelbė pranašu lemtingu momentu, kai Medinai reikėjo naujų vilčių. Jis buvo tarsi priešpastatytas žydų garbinamam mesijui, ir arabai jį...