Ar žmogus yra vienas

Religijos rašiniai
Rašinys
 5
Microsoft Word 51 KB
4 puslapiai

Kai žmogus vienas rašinys. Kai žmogus vienas rašinys.

Ar žmogus yra vienas?


Bet kuris atviras ir logiškai mąstantis žmogus galėtų paklausti, „Ar tai yra viskas, kas čia yra?“ Nes daugeliui smalsumą žadina dalykai, esantys virš ir už kasdieninių jų reikalų ribų. Taip, žmogus grožisi žeme ir viskuo, kas joje yra. Jis žavisi savo paties fiziniu kūnu bei jo neįtikėtinu sudėtingumu. Jis didžiuojasi savo darbo vaisiais. Tačiau žmogus klausia, „Ar yra kas nors daugiau?“ Kodėl jam visą laiką taip kelia nerimą transcendentalūs dalykai?

Dievas sukūrė žmogų savotiškai nerimstantį. Dievas į jo širdį įdėjo amžinybės ilgesį. Taigi, jausdamas nepasitenkinimą, žmogus trokšta sužinoti ir todėl jis ieško atsakymų apie savo kilmę, savo tikslą čia, žemėje bei apie gyvenimą po mirties. Ir kaip vaikai ilgisi savo tėvų, taip ir žmogus ieško savo Kūrėjo. Jis ieško savo protėvio buvimo, kuris jį nuramintų, bei jo žodžių.

Ar žmogus yra vienas? Tai yra rimtas klausimas, turintis gilią prasmę, nes atsakymas yra susijęs ir su dabartiniu gyvenimu žemėje, ir su po jo prasidedančia amžinybe. Apgalvokite šiuos du alternatyvius atsakymus:

Atsakymas: Ne ― žmogus nėra vienas, nes dar yra transcendentalus Kūrėjas, kuris prabilo į jį.

Prasmė: Žmogus gali rasti trokštamus gyvenimo, kurio jis siekia, atsakymus. Be to, Kūrėjo įtaka yra suvokiama bet kokiame pateiktame atradime, taigi, žmogus yra įpareigotas tvirtai laikytis Kūrėjo valios.

Atsakymas: Taip ― žmogus šioje visatoje yra vienas ir šitoje milžiniškoje tuštumoje tvyro tyla.

Prasmė: Jei vienuma ir tyla yra realybė, tuomet žmogus atsiduria apgailėtinoje padėtyje. Kaip jis paaiškina savo kilmę? Savo tikslą gyvenime? Tikrumą dėl gyvenimo po mirties? Neabejotinai toks gyvenimas yra netekęs bet kokių prasmingų šaknų bei tikslo. Blogiausiu atveju toks beviltiškumas veda į nihilizmą, arba bent jau atveda prie niekingo devizo ― „Valgyk, gerk ir linksminkis, nes rytoj mes mirsime.“ (1)

Vis dėl to Šventasis Raštas žmogui skelbia, kad jis nėra vienas. Dievo Sūnaus apaštalas Paulius pamokslavo apie tai, kad yra transcendentali Būtybė, kuri yra „pasaulio ir visko, kas jame yra, kūrėjas (Apd 17,24). Jis skelbė apie Tą, kuris „leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų.“ (Mt 5,45). Tačiau Paulius nekalba apie nutolusią dievybę. Be to, kitas apaštalas, Jonas, liudijo apie tą patį Dievą, kuris taip mylėjo savo kūrinius, „jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.“ (Jn 3,16)

Akivaizdu, kad šis Dievas...