Ar žinai kas yra hibridizacija

Anglų referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 77 KB
8 puslapiai

Daugumas gamtininkų yra tos nuomonės, kad tarpusavyje kryžminamoms rūšims suteikta nevaisingumo ypatybė – specialiai tam, kad jos negalėtų susumaišyti. Tokia nuomonė iš pirmo žvilgsnio atrodo, žinoma, labai įtikinama, nes rūšys, kartu gyvendamos, vargu ar būtų galėjusios išlikti atskiros, jeigu būtų sugebėjusios laisvai kryžmintis. Šis dalykas mums svarbus daugeliu požiūrių, ypač dėl to, kad rūšių, kai jos pirmą kartą kryžminamos, ir jų hibridinių palikuonių nevaisingumas negalėjo būti įgytas, kaip tai įrodysiu, išliekant vienas po kito sekusiems naudingiems nevaisingumo laipsniams. Jis yra šalutinis tėvinių rūšių dauginimosi sistemos skirtingumų padarinys.

Svarstant šį klausimą, paprastai būdavo maišomos dvi kategorijos faktų, kurie iš esmės labai skirtingi, būtent, rūšių nevaisingumas pirmąkart kryžminant ir iš jų kilusių hibridų nevaisingumas.

Grynų rūšių dauginimosi organų būklė yra, žinoma, tobula, tačiau šios rūšys kryžminamos duoda arba labai mažai palikuonių, arba visai neduoda. Iš antros pusės, hibridų dauginimosi organai nepajėgūs atlikti savo funkcijos, kaip tat galima aiškiai matyti iš vyriškojo elemento būklės tiek augaluose, tiek ir gyvūnuose, nors patys organai, kiek galima sręsti žiūrint pro mikroskopą, pagal struktūrą yra visai tobuli. Pirmuoju atveju abu lytiniai elementai, iš kurių susidarys būsimasis embrionas, yra visai tobuli; antruoju atveju – jie arba visai neišsivystę, arba nepilnai išsivystę. Tas skirtingumas yra svarbus, kai tenka nagrinėti nevaisingumo priežastis, kurios yra bendros abiem atvejais. Šis skirtumas, tur būt, buvo išleistas iš akių todėl, kad abiem atsitikimais į nevaisingumą buvo žiūrima kaip į specialiai suteiktą ypatybę, kuri yra už mūsų išmanymo ribų.

Vaisingumas kryžminamų varietetų (atmainų), t. y. formų, apie kurias žinome arba spėjame, kad jos kilusios iš bendrų tėvų, taip pat ir iš jų kilusių mišrūnų vaisingumas, mano teorijos požiūriu, yra toks pat svarbus kaip ir rūšių nevaisingumas, kadangi, rodos, čia yra stambus ir aiškus skirtumo tarp atmainų ir rūšių rodiklis.

Nevaisingumo laipsniai

Pirmiausia – dėl kryžminamų rūšių ir iš jų kylančių hibridų nevaisingumo. Kai studijuoji dviejų sąžiningų ir puikių stebėtojų – Kelroiterio ir Gertnerio, kurie beveik visą savo gyvenimą paskyrė šiam klausimui, atskirus tyrinėjimus bei veikalus, negali nesusidaryti gilaus įspūdžio, kad tarprūšiniai kryžminimai iki tam tikro laipsnio yra nevaisingi. Kelroiteris tą nevaisingumą laiko bendra taisykle, bet kartu jis perkerta mazgą, - todėl, kad dešimtyje atvejų, kai...