Ar vaikai patiria smurta darželyje

Referatas
 5
Microsoft Word 55 KB
5 puslapiai

Smurtas darzelyje. Referatai apie smurta. Smurtas darzelyje. Referatai apie smurta.

Turinys

Įvadas - 3 -
Smurto egzistavimas darželyje -3, 4 -
Smurto egzistavimas šeimoje - 4, 5, 6 -
Smurto poveikis vaikui -6, 7, 8 -
Išvados - 9 -
Literatūros sąrašas - 10 -

Įvadas

Smurtas – tai pavojingas reiškinys, kurio dėl staigumo ir netikėtumo ne visada įmanoma išvengti, nes smurtautojo ketinimai neteisėtu būdu pasipelnyti apiplėšiant, prievartaujant turtą, pinigus, kitas materialines vertybes, būna iš anksto suplanuoti.
Smurtas prieš vaikus vertinamas įvairiai: dažniausiai jis smerkiamas, tačiau kartais ši problema ignoruojama. Dauguma suaugusiųjų netiki, kad kiti suaugę žmonės gali skriausti vaikus, tačiau fizinis smurtas yra dažnas. Smurtas įvyksta tada, kai stiprus silpnesniojo atžvilgiu rodo savo pranašumą. Smurto prieš vaikus atvejai dažnai kartojasi, tai nėra išskirtinių aplinkybių sutapimas. Smurto prieš vaiką yra bet koks fizinis bei emocinis jo įskaudinimas, seksualinė prievarta ir agresija, panaudota prieš jo valią, nesirūpinimas vaiku, galintis sukelti jo ligą. Taip pat, vaikas, būdamas smurto šeimoje liudininkas, tampa nuskriaustu vaiku, t.y. turi tokių pačių simptomų, kaip ir smurtą patyręs vaikas.
2005 m. lapkričio 15 d. sukako 16 metų, kai buvo priimta Jungtinių Tautų Vaiko teisių konevencija. Nepaisant didelių pasiekimų vaikų srityje daugelyje valstybių, milijono vaikų teisės pasaulyje lieka pamirštos ar ignoruojamos.

Smurto egzistavimas darželyje

Vaikai dėl ypatingos savo padėties yra išskirtinė asmenų grupė. Nors jie ir turi, kaip ir suaugusieji, prigimtines teises, kurių niekas negali nei atimti, nei apriboti, tačiau jas realizuoti dėl savo neveiksnumo negali. Vaiko interesus gina ir atstovauja vaiko tėvai, įstatyminiai atstovai, valstybė ( Bet ar paminėti atstovai sąžiningai atlieka savo funkcijas ir jomis nepiktnaudžiauja? ).
Oficiali Lietuvos smurto prieš vaikus statistika rodo, kad darželyje vaikas bent kartą yra tapęs smurto auka (Vaikų teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos duomenys).
Sociologė Marija Sniečkutė rašo: „Vaikų elgesys daugiausiai priklauso nuo socializacijos proceso sėkmės. Socializacija – tai procesas, kurio metu individai išmoksta ir internalizuoja tam tikros kultūros tinkamus požiūrius, vertybes, įsitikinimus ir elgesio būdus. Šis procesas vyksta visą gyvenimą. Individą veikia iš esmės visi veiksniai, tačiau sociologai labiau linkę akcentuoti tik tam tikrus socializacijos institutus, turinčius ypač didelę reikšmę individo formavimuisi – tai šeima, darželis, mokykla, žiniasklaida, draugai. Sociologai diskutuoja, kuris iš šių socializacijos faktorių yra reikšmingiausias, tačiau...